IFs stiftelse för farmacevtisk forskning utlyser stipendier med sista ansökningsdag 31 januari

IFs stiftelse för farmacevtisk forskning utlyser stipendier med sista ansökningsdag 31 januari. Stipendier kan sökas för:

  • sommarforskning för dig som ännu inte tagit ut examen eller gjort examensarbete på avancerad nivå (dvs har mindre än 300hp)
  • examensarbeten utomlands om 30 hp hösten 2019
  • deltagande i forskarkurser, kongresser mm med läkemedelsinriktning företrädesvis för doktorander samt för forskningsvistelse utomlands kortare tid under doktorandtiden
  • post doc stipendier

Läs mer och ansök här