Hur vet du det? March for Science fortsätter 2018

Lördagen den 22 april 2017 hölls March for Science i mer än 600 städer runt om i världen. Initiativet kom från USA där forskare och allmänhet ville stå upp för vikten av vetenskap och att forskningsbaserad kunskap används i samhället. Särskilt poängterades att vetenskapen inte känner några gränser och att dess styrka och karaktäristik är mångfald och öppenhet.

I Sverige hölls manifestationer i Stockholm, Göteborg, Luleå, Umeå och Uppsala. Manifestationerna var partipolitiskt obundna.

Nu planeras för nästa steg där både nya organisationer och vi som var med förra året tillsammans vill öka kunskapen bland svenska politiker och allmänheten om vad vetenskap är, hur forskning går till, hur olika forskningsrön kan värderas och varför forskningsbaserad kunskap behövs som beslutsunderlag och för en positiv samhällsutveckling. Målet är att vetenskapliga fakta ska lyftas fram mer än tidigare när politiska förslag debatteras under valåret 2018.

Utgångspunkten är en enkel men slagkraftig fråga: Hur vet du det?, som alla kan ställa till beslutsfattare, medmänniskor och sig själva. Med hjälp av en ”komihåg”-lapp med kontrollfrågor kan vi bli bättre rustade att bedöma de nyheter, rapporter och rön om forskning som vi möter. Till kampanjen kopplas en webbplats, undersökningar, filmer och event. Det första, när kampanjen startar, äger rum runt om i Sverige lördagen den 14 april 2018 då manifestationer på temat Science Marches On kommer att hållas världen över.

Läs mer