Hur kan vi säkra tillgång till livräddande läkemedel?

I år är det 20 år sedan Läkare Utan Gränser startade den så kallade Accesskampanjen för att förbättra tillgången till livsnödvändiga läkemedel. En del av 20-årsjubiléet var ett seminarium i samarbete med Apotekarsocieteten den 5 december.

Kampanjen lever vidare och sätter återkommande fokus på bristande tillgänglighet till olika viktiga läkemedel påverkar människor i olika delar av världen. Det handlar inte minst om infektionssjukdomar som malaria, hiv, tuberkulos, ebola, sömnsjuka och hepatit C. Vid seminariet deltog inbjudna experter på läkemedel och global hälsa gav sina perspektiv i ett panelsamtal under ledning av moderator Amina Manzoor, medicinjournalist på Dagens Nyheter.

I panelsamtalet deltog Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten; Anders Nordström, Sveriges Ambassadör för Global Hälsa; Otto Cars, ReACT- Action on Antibiotic Resistance och Pieter-Jan van Eggermont, Humanitär Rådgivare, Läkare Utan Gränser Sverige.

Mer från dagen på Läkemedelsvärlden.se

Fotograf: Sami Siva