Höstens stipendieperiod öppen för ansökan

Nu har höstens ansökningsperiod från Apotekarsocietetens stiftelser öppnat. Du kan söka stipendier för:

Sista ansökningsdag för samtliga stipendier ovan 31 oktober.

Vi har även en extra utlysning för doktoranders deltagande i Scheelesymposiet 2019 den 28 november samt Young Scientist Day den 27 november. Båda med medverkan av årets Scheelepristagare professor Emmanuelle Charpentier. Sista ansökningsdag för dessa stipendier 29 september.