GaBi-pris för nya sätt att utvärdera komplexa formuleringar

Caroline Alvebratt , disputerad apotekare, får GaBi-priset är för sin avhandling Advanced Methods for Evaluation of the Performance of Complex Drug Delivery System. I motiveringen poängteras hennes bredd och förmåga att förmedla vetenskap. Priset delas ut den 22 maj i Apotekarsocietetens lokaler i Stockholm.