Från Läkemedelskongressen 2017

Förra veckan genomfördes Läkemedelskongressen 2017 – mötesplatsen för hela läkemedelsområdet från forskning till användning. Årets tema var Professioner i samverkan för en bra utveckling och användning av läkemedel. Socialminister Annika Strandhäll var inledningstalare på kongressens första dag och lyfte vikten av samverkan och att detta är något som kan förbättras inte minst inom området läkemedelsanvändning. Vid huvudsymposiet dag två gick startskottet för Apotekarsocietetens fokus kring Läkemedelsresistens – inte bara antibiotika

Från övriga programmet:

Förfalskade läkemedel

Medicinteknik och nytt regelverk

De fick pris för Bästa patientinformation

Årets kompetensapotek 2017 finns i Linköping

Professor Anna Wedell 2017 års Bengt Danielssonföreläsare