Fortsatt bidrag till språkkurs för nyanlända farmaceuter

För sjunde gången delar Arbetsförmedlingen ut främjandemedel för utbildning till utländska farmaceuter. Läkemedelsakademin kan därmed erbjuda e-kurserna Apotekssvenska, Egenvård, Farmakoterapi och Expeditionsförfattningar i samarbete med Apotekarsocieteten, Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening.