”För att svenska patienter får tillgång till nya behandlingar tidigare”

Det är Apotekarsocietetens VD Karin Meyers svar på frågan ”Varför är det viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning?”. Frågan har ställts av Forska!Sverige i en intervjuserie med politiker och aktörer som arbetar för att Sverige fortsatt ska ligga i framkant gällande forskning, utveckling och vård.

I intervjuserien ingår mer än 30 personer. Ta del av alla intervjuerna hos Forska!Sverige.