Farmaceuter med tillverkningskompetens – hur säkrar vi tillgången framöver?

Idag har Sektionen för sjukvårdsfarmaci, en av Apotekarsocietetens 14 specialistsektioner, en workshop i Biblioteket på det viktiga ämnet hur tillgången på farmaceuter med tillverkningskompetens ska säkras. En fråga som engagerar regioner, universitet och myndigheter. Läs mer om Sektionen för sjukvårdsfarmaci.