Eva_porträtt_2liten

Eva Sjökvist Saers porträtterad

I samband med ett seminarium kring ledarskap i Life science på torsdagskvällen avtäcktes porträtt av Apotekarsocietetens tidigare ordförande Eva Sjökvist Saers. Apotekarsocieteten har porträtt (original från 1906) på alla tidigare ordföranden. Gårdagens avtäckning var historisk då Eva är den första kvinnliga ordföranden i Apotekarsocieteten. Hon var föreningens ordförande under åren 2008 – 2016.

Under seminariet beskrevs även den utveckling som skett inom Life science/läkemedelsområdet under de åren Eva var ordförande. Läkemedelsindustrin har genomgått stora förändringar inte minst AstraZeneceas omstruktureringar med nedläggningen av forskningen i Lund och Södertälje och omregleringen av apoteksmarknaden.