Ett logiskt andra steg

Idag föreslår regeringen  i en lagrådsremiss att det ska gå att byta ut läkemedel utanför läkemedelsförmånen till ett likvärdigt utbytbart alternativ som finns inom förmånen.

– Bra att ett förslag om detta kommer redan nu. Det är ett logiskt steg i samband med delbetänkandet om enhetliga priser, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten. En viktig förutsättning är att produkterna som i aktuella fall har bedömts utbytbara av Läkemedelsverket.

Till regeringens pressrelease

Till Apotekarsocietetens remissvar