Eliquis – vinnare Bästa patientinformation 2017

Apotekarsocietetens pris för Bästa patientinformation 2017 tilldelas projektet ”Eliquis – information och stöd under hela patientresan” från Bristol-Myers Squibb och Pfizer, delvis i samverkan med Riksförbundet HjärtLung samt Biosense Webster. Prismotivering:

Projektet har en hög tillgänglighet via många skilda kanaler och på flera olika språk. Patienten engageras i att söka vidare efter information via tjänster som e-learning, broschyrer samt filmer över webben. Möjlighet till sjuksköterskerådgivning kring förmaksflimmer finns. Genomtänkt och enhetlig utformning underlättar för patienten. Projektet är en möjlig modell för initiativ från hälso- och sjukvården och patientföreningar i att stödja hela patientgrupper, antingen självständigt via Sjukvårdsrådgivningen eller som här tillsammans med externa partners.

Priset delades ut under Läkemedelskongressen idag och togs emot av fr v Björn Grindebatt, Bristol-Myers Squibb Staffan Persson, Pfizer. Prisutdelare var Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson th och VD Karin Meyer tv.

Läs mer