Det behövs extra satsning på kompetensutveckling för hela läkemedelsutvecklingskedjan

”Det är mycket angeläget att Sverige bibehåller och stärker sin värdefulla position inom de specifika forskningsområdena som är kritiska för den avancerade produktutvecklingen kopplat till life science/läkemedelsutveckling (från molekyl till fungerande läkemedel).  Inom detta område är forskning en förutsättning för den baskompetens som genereras inom ramen för de avancerade grundutbildningarna. Framtidens forskning inom life science-området har en hög tvärvetenskaplig prägel. Det är viktigt att skapa förutsättningar för kompetens som behövs i hela utvecklingskedjan vid framtagande av läkemedel och medicintekniska produkter, så att företagen stannar i Sverige. Idag behöver den kompetens och samordning som behövs i de olika stegen för att ta fram själva produkten/läkemedlet stärkas. Kompetensen som fortfarande finns idag inom detta fält riskerar att undermineras väsentligt inom en 10-årsperiod efter att de stora företagen i mycket har lämnat landet. Med fler nya typer av läkemedel kommer behovet bli ännu större.”

Det skriver Apotekarsocieteten, LIF och Uppsala universitet i en skrivelse till life science-kontoret, Näringsdepartementet, Utbildningsdepartementet och Vinnova. Det finns även med i det som samtliga skickat in till arbetet med Forskningspropositionen 2020. Ta del av skrivelsen här Det behövs extra satsning på hela läkemedelsutvecklingskedjan

Apotekarsocieteten har tillsammans med LIF och Uppsala universitet genomfört seminarier i Almedalen kring frågan, senast nu sommaren 2019. Här kan du ta del av det