Debatten från 22 oktober Vad vill våra politiker med apoteken”

Igår kväll den 22 oktober genomförde Apotekarsocieteten tillsammans med Sveriges Farmaceuter och Sveriges Apoteksförening en debatt där följande personer deltog

Anders W Jonsson (c), ordförande i Socialutskottet?
Lena Hallengren (s), vice ordförande i Socialutskottet?
Anders Andersson (kd), ledamot i Socialutskottet
Metin Ataseven (m), ansvarig för apoteksfrågor, Socialutskottet?
Barbro Westerholm (fp), ansvarig för apoteksfrågor,
Socialutskottet
Agneta Luttropp, (mp) ledamot i Socialutskottet?
Eva Olofsson (v), ledamot i Socialutskottet

Debattledare:
Fredrik Hed, medicinjournalist

Till länken med debatten

Referat på lakemedelsvarlden.se
?