De är nominerade till Bästa kundinsats på apotek 2019

Nu finns tre nominerade och den slutliga vinnaren utses inom kort. Presentation och prisutdelning sker på Apoteksforum onsdag den 27 november klockan 14.15

 

De tre nominerade är från vänster :

Axel Melin, leg. receptarie, apotekschef, Kronans Apotek, Västervik
Genom uppmärksamhet och mycket god kundkommunikation fångade Axel upp orsaken till de besvärliga biverkningar som kunden fått. Biverkningarna försvann efter en dosjustering.

Matilda Persson, leg. receptarie, Apotek Hjärtat ICA Maxi Hässleholm
Genom ett lyhört samtal och kompetent tolkning av EES-signal kunde Matilda identifiera att en mindre allvarligt klassad interaktion påverkade kundens behandling. Kunden och ansvarig läkare fick uttömmande information av Matilda, och läkemedelsbehandlingen justerades.

Mikael Söderlund, leg. apotekare, läkemedelsansvarig, Apoteket, Kungens Kurva
Med en kunnig och individuellt anpassad dialog fick Mikael en kund att förstå värdet i sin läkemedelsbehandling mot hjärt-kärlsjukdom. Kunden lämnade apoteket med en fördjupad förståelse kring behandlingen och var motiverad att fortsätta den.

Priset Bästa kundinsats på apotek delas ut av Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten med syfte att uppmärksamma och belöna kundinsatser på öppenvårdsapotek där pristagarens farmaceutiska kompetens resulterat i en bättre läkemedelsanvändning och stor patientnytta. Priset delades ut första gången 2014 och är från och med 2019 ett pris med en prissumma om 15 000 kronor.