Dags att nominera till priset för Bästa patientinformation

Nu är det dags att nominera till priset för Bästa patientinformation 2022. Priset delas ut av Apotekarsocietetens sektion för Läkemedelsinformation för lyfta fram olika stödjande åtgärder för läkemedelsbehandling. Olika aktörer som ger eller får läkemedelsinformation kan nominera ett bidrag.