Clinical Trials Day 2020 – 10 mål för klinisk forskning 2030

Klinisk forskning är en förutsättning för att minska patienternas lidande och förbättra vårdens kvalitet. Men idag får patientnära forskning och innovation för litet utrymme i svensk hälso- och sjukvård.

Stiftelsen Forska!Sverige har tillsammans med de 34 organisationerna i ”Agenda för hälsa och välstånd” tagit fram en ny rapport till regeringen med tio konkreta förslag för att stärka forskning som förbättrar och räddar liv. Med fokus på klinisk forskning bidrar rapporten med ett scenario för 2030, en nulägesanalys och åtgärdsförslag för att nå målen.

Ta del av dessa tio förslag i bildspelet med vision och mål för klinisk forskning 2030

Rapporten ”Klinisk forskning år 2030”

Debattartikel Dagens Samhälle 8 maj