Precisionsmedicin kräver ny kunskap och nya arbetssätt

Strax före jul presenterade regeringen den nationella life science-strategin. Strategin är ett ramprogam med åtta olika insatsområden och målsättningar. Ett utvecklingsområde som lyfts i strategin är omställningen mot precisionsmedicin och där strategin lyfter att Sverige ska vara ett föregångsland inom området och för införande av precisionsmedicin i vården. För att få fram dessa nya behandlingar behövs ny kunskap och nya arbetssätt i hela kedjan från idé till färdig läkemedelsprodukt och i vården.

Apotekarsocieteten tillsammans med Precision Medcine Forum anordnar 4th Nordic Precision Medicine Forum 16-17 mars i Stockholm. Under kongressen arrangerar Sektionen för läkemedelsformulering en session på eftermiddagen den 16 mars kring utmaningarna vid formulering av produkter för  precisionsmedicin.

Dags att utreda om utbyte av läkemedel även utanför förmånen

Nu närmar sig genomförandet att läkemedel som förskrivs utanför förmånen kan bytas till ett innanför förmånen. TLVs förslag till ändringar i föreskrifterna tillstyrks av Apotekarsocieteten.

Som ett nästa steg uppmanar föreningen Socialdepartementet att utreda förutsättningarna för byte mellan två läkemedel som båda ligger utanför förmånen.

Till Apotekarsocietetens remissvar.

Tidigare remissvar i samma fråga

Dags att söka stipendier

Nu har vi öppnat ansökan för vårens stipendier. Sista ansökningsdag är 31 mars och stipendier kan sökas för aktiviteter som börjar efter den 1 juni 2020.

Vi vill särskilt uppmärksamma att det finns möjlighet att söka stipendier för deltagande i EUFEPS Annual Meeting 2020 i Göteborg i juni och till världskongressen HUPO 2020 i Stockholm i oktober.

Läs mer om stipendierna här

Anna Fornell mottagare av Phabian Award 2019

Anna Fornell från Lunds universitet är mottagare av Phabian Award 2019. Anna får utmärkelsen för sin avhandling ”Acoustic manipulation of cells and microbeads in droplet microfluidics”.

Motiveringen från juryn är : ”Anna Fornells avhandling innehåller ett innovativt sätt att transportera och separera celler och mikropartiklar i mikrofluidiska system med hjälp av ultraljud. Tekniken innebär att små droppar av vatten som innehåller celler etc. transporteras i ett flöde av olja. Genom att variera styrkan och geometrin av ultraljudet kan t.ex. celler anrikas i olika flödesvägar. Fortsatt forskning kommer bl.a. att fokuseras på möjligheter att utföra analytiskt kemiska operationer i de separerade cellerna.”

Phabian Award delas ut av Sektionen för läkemedelsanalys inom Apotekarsocieteten. Priset instiftades 2004 som ett årligt stipendium för bästa svenska doktorsavhandling inom området farmaceutisk och biomedicinsk analys –The Phabian Award. Namnet är som framgår en anglifierad förkortning av föreningens ansvarsområde. Förutom äran omfattar stipendiet 25 000 kronor.

 

”Låt 20-talet bli årtiondet för kliniska prövningar”

Nu måste det bli verkstad efter alla utredningar om hur antalet kliniska prövningar i Sverige ska öka skriver Apotekarsocietetens vd Karin Meyer i en blogg på Läkemedelsvärlden.se

Gör som vår kunskapstomte och bli en del av Apotekarsocietetens nätverk

Apotekarsocieteten är den mötesplatsen för alla som arbetar med läkemedel och medicinteknik. Det spelar ingen roll vilket yrke du har, vilket företag du jobbar på eller var kedjan du är verksam – det är läkemedel och medicinteknik som är vårt gemensamma intresseområde.

Bli medlem nu och få boken ”Läkemedel som förändrat världen” som välkomstgåva. Läs mer här.

Rapport från PLATINEA föreslår nationella lager för antibiotika

Samverkansplattformen PLATINEA (Plattform för innovation av existerande antibiotika) som är ett Vinnova-finansierat projekt har kommit med sin första delrapport. Denna har fokus på problem med tillgång på antibiotika inom den slutna vården och i rapporten föreslås att nationella lager bör inrättas. I arbetet har bl a representanter från Apotekarsocietetens sektion för sjukvårdsfarmaci deltagit.

Läs mer på Läkemedelsvärlden.se

Missade du vår kunskapskalender i december?

Om du missade vår kunskapskalender i december så hittar du den här.

”För att svenska patienter får tillgång till nya behandlingar tidigare”

Det är Apotekarsocietetens VD Karin Meyers svar på frågan ”Varför är det viktigt att Sverige är en världsledande nation när det gäller medicinsk forskning?”. Frågan har ställts av Forska!Sverige i en intervjuserie med politiker och aktörer som arbetar för att Sverige fortsatt ska ligga i framkant gällande forskning, utveckling och vård.

I intervjuserien ingår mer än 30 personer. Ta del av alla intervjuerna hos Forska!Sverige.

Regeringens life science-strategi presenterad

Idag presenterades en nationell life science-strategin av näringsminister Ibrahim Baylan, socialminister Lena Hallengren och ministern för högre utbildning och forskning.Matilda Ernkrans  Strategin är framtagen i dialog med aktörer från hela sektorn där Apotekarsocieteten varit en.

Läs mer på regeringen.se