Apotek efterlyser mer information från förskrivare

Kommunikationen mellan förskrivare och apotekspersonal kan förbättras. Det framgår av en ny rapport som tagits fram inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin. Bakgrunden är ett projekt kring kommunikationen mellan apotek och förskrivare som Apotekarsocieteten genomförde under hösten 2018. Grundfrågan var hur kommunikationen kan förbättras och vilken typ av information som är aktuell. Projektet genomfördes med hjälp av undersökningsföretaget Ipsos i form av fokusgrupper och djupintervjuer med förskrivare, farmaceuter på öppenvårdsapotek och även med patienter.

Till slutrapporten

Läkemedelsvärlden.se har skrivit om rapporten.

Apotekarsocieteten startar uppdrag inom nationella läkemedelsstrategin

Vi behöver Läkemedelsboken

Apotekarsocieteten tillsammans med företrädare för olika professioner i vården och utbildningsgivare gör idag ett upprop på Dagens Samhälle kring vikten av att Läkemedelsboken ska finnas kvar och uppmanar Socialdepartementet att hitta en annan utgivare.

Kampen mot antibiotikaresistens

Frukostseminariet om antibiotikaresistens 13 februari nu tillgängligt på webben

Nu finns inspelningen från Apotekarsocietetens och Läkemedelsvärldens frukostseminarium den 13 februari. Kampen mot antibiotikaresistens: Framtidens antibakteriella behandlingar – vad är på gång? tillgängligt på vår hemsida för dig som är medlem i Apotekarsocieteten. Du hittar det under rubriken Aktiviteter/Inspelade aktiviteter efter att du loggat in.

På seminariet medverkade Diarmaid Hughes, professor i medicinsk bakteriologi vid Uppsala universitet och Fredrik Almqvist, professor i organisk kemi vid Umeå universitet.

Du kan även läsa om seminariet på Läkemedelsvärlden.se

Ännu inte medlem men vill ta del av denna och andra förmåner blir det här

Insamlad data måste användas

Genom att omsätta all insamlad data i faktabaserad kunskap är jag övertygad om att vi kommer ha underlag för att inte längre prata om insatsen läkemedel och dess finansiering i stuprör utan som en insatsfaktor för individ och samhälle. Då kan vi på riktigt säga att Sverige har en värdebaserad prissättning av läkemedel som bygger på fakta.

I läkemedelsutredningen lyfts vikten av uppföljning, vilket vi bör ta på allvar. Låt de juridiska, organisatoriska och informationstekniska frågetecken som i dag utgör hinder för bra uppföljning av ett läkemedels värde rätas ut och bli utropstecken.

Detta lyfter Karin Meyer i en blogg på Läkemedelsvärlden.se

Praktikprojekt för forskare från Karolinska Institutet

Apotekarsocieteten samarbetar med Karolinska Institutets (KIs) karriärservice om praktikplatser för doktorander och post-docs som är intresserade av karriärvägar utanför akademin. Läs mer här

Med föreningens breda kompetensnätverk inom olika företag, organisationer, myndigheter kan vi förmedla intressanta praktikplatser för seniora doktorander och postdocs. En win-win-situation för organisationer inom life science området, för praktikanter och för Apotekarsocietetens nätverk.

KI har två praktikprogram:
Praktikprogram för doktorander
Praktikprogram för postdoktorer

Genom att medverka i praktikprogrammen får företaget eller organisationen chansen att rekrytera en mycket kompetent kandidat för ett kortare projekt samt möjligheten att etablera kontakter inom de olika forskningsområden som finns på Karolinska Institutet.

Hur går det till?
Om intresse finns hos er organisation kontakta Anehte Mansén på KI Karriärservice.

 

 

IFs stiftelse för farmacevtisk forskning utlyser stipendier med sista ansökningsdag 31 januari

IFs stiftelse för farmacevtisk forskning utlyser stipendier med sista ansökningsdag 31 januari. Stipendier kan sökas för:

  • sommarforskning för dig som ännu inte tagit ut examen eller gjort examensarbete på avancerad nivå (dvs har mindre än 300hp)
  • examensarbeten utomlands om 30 hp hösten 2019
  • deltagande i forskarkurser, kongresser mm med läkemedelsinriktning företrädesvis för doktorander samt för forskningsvistelse utomlands kortare tid under doktorandtiden
  • post doc stipendier

Läs mer och ansök här

Samverkansplattformen PLATINEA kickar igång hos Apotekarsocieteten

Idag går startskottet för arbetet inom ramen för samverkansplattformen PLATINEA (PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika) med kick off på Apotekarsocieteten. I projektet ingår 15 aktörer och projektet har fått finansiering från den statliga forskningsfinansiären Vinnova. Syftet med projektet är att säkerställa att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt och att tillgängligheten till befintliga antibiotika säkerställs.

Till tidigare pressrelease om projektet

Symposium till Stig Agurells minne

Den 26 november hyllades Apotekarsocietetens tidigare ordförande och hedersledamot Stig Agurell med ett särskilt symposium. Både inbjudna föredragshållare och symposiedeltagare var tidigare kollegor och vänner till Stig och bidrog med olika pusselbitar från huvudpersonens bedrifter i yrkeslivet. Symposiet arrangerades i samband med 25-årsfirandet av Sektionen för farmakognosi.

Som första svenska apotekare tog Stig chansen att forskarutbilda sig i USA vilket på den tiden endast tog två år. Han disputerade i farmakognosi och hans forskningsområde var cannabis. Tillbaka i Sverige blev han chef på Militärapoteket för att sedan börja arbeta på Astra, först som forskningschef och därefter under ett antal år som VD. I samarbete med Karolinska Institutet höll han under tiden även igång en forskargrupp inom ämnet farmakognosi vid Uppsala universitet. Det gjordes flera genombrott på cannabisområdet vid den här tiden och hans artiklar citeras fortfarande flitigt. Hans forskningsområde är som bekant högaktuellt just nu, i tider när medicinsk cannabis används i allt större utsträckning.

Stig Agurell var även engagerad i Apotekarsocietetens verksamhet och var under sex år, 1989–1994, föreningens ordförande. Han var med och drev frågan om öppnade av medlemskapet i Apotekarsocieteten för alla professioner som verkar inom läkemedelsområdet. Han kunde dessutom redan under sin tid se att vi lever i en värld som blir mer och mer globaliserad. Det kanske var därför han gjorde så stora insatser för att initiera den europeiska organisationen EUFEPS (European Federation of Pharmaceutical Sciences) för ett internationellt samarbete. Symposiet avslutades med ett mingel i foajén med lite vin och snittar. Det var svårt att höra vad som sades i den uppsluppna stämningen efter en sådan trevlig eftermiddag och jag är säker på att jag talar för alla när jag skriver att detta var en mycket lyckad tillställning.

Robert Burman
Ordförande, Sektionen för farmakognosi

 

Samverkan om antibiotika får Vinnovastöd

Apotekarsocieteten är en av 15 aktörer inom samverkansplattformen Platinea (PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika) som nu fått finansiering från den statliga forskningsfinansiären Vinnova. Det gemensamma projektet är att säkerställa att de antibiotika som finns idag används på bästa sätt och att tillgängligheten till befintliga antibiotika säkerställs. Från Apotekarsocietetens sida kommer arbetet att fokuseras på den arbetsgrupp som handlar om kartläggning av leveranskedjor och utveckling av åtgärder för att minimera risken att antibiotika inte ska finnas tillgängliga i Sverige. I denna kommer medlemmar från Sektionen för sjukvårdsfarmaci att delta som experter.

– Det unika med Platinea är att vi är en samverkan mellan aktörer från olika delar i kedjan vård, akademi, företag och intresseorganisation som Apotekarsocieteten, säger Lisa Bandholtz vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten.

Den 18 december hålls kick-off för projektet hos Apotekarsocieteten som även kommer att vara mötesplats för fler möten inom ramen för plattformen

Pressrelease Uppsala universitet

Läs mer på Läkemedelsvärlden.se

Disputation – vad kan man göra sedan?

Den 15 november genomförde Apotekarsocieteten ”What to do after dissertation – interested in a career outside academia?” Detta blev en mycket lyckad aktivitet där deltagarna fick ta del av personliga karriärsresor inom olika sektorer av life science. Åhörarna fick också möjlighet att få en inblick i vad som krävs för att satsa på alternativa vägval i yrkeslivet och hur man kan ta sig vidare till företagsvärlden, vården eller kanske myndighetssfären efter sin disputation. Den goda uppslutningen och den stora entusiasmen bevisar återigen vikten av en mötesplats för professionellt nätverkande.