Kurser på arabiska prisas internationellt. Grattis Annika!

På den internationella farmacikonferensen FIP prisades postern från Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin som Annika Tengvall presenterade om kurser i farmakoterapi på arabiska. Postern med titeln ”Pharmacist a borderless profession” vann priset i sektionen Health & Medicines Information Section.

– Postern mottogs mycket väl och fick mycket uppmärksamhet både från våra nordiska grannländer men även av USA, Canada, Australien t.ex. Det är länder mot motsvarande problem och utmaningar både geografiskt men även med stor invandring av grupper med andra språk där kommunikationen är problem. De ansåg att vi knäckt koden; om vi hjälper de utländska apotekarna i integrationsprocessen så de kommer in på arbetsmarknaden så får sedan apoteken nya och större kundströmmar då det finns någon på apoteken som talar deras hemspråk. Bara vinnare och inga förlorare! , berättar Annika. Den uppmärksammades även av organisationen Farmaceuter utan gränser.

Se den vinnande postern! Pharmacist – a borderless profession

 

 

Läkemedelsanvändning i en gränslös hälso- och sjukvård

Det är temat för Läkemedelsriksdagen 2016 som hålls den 15 mars på Norra Latin i centrala Stockholm. Under denna finns en unik chans för dig att ta del av diskussioner och presentationer från läkemedelsbranschens myndigheter och beslutsfattare. Auditoriet är med i debatten och påverkar den under dagen  i form av frågor, synpunkter och omröstningar via mentometer.

Ur programmet:
Vad är gränslös hälso- och sjukvård för dig?
Politiker, patient och huvudman ger sitt perspektiv

Gränslös handel och förfalskade läkemedel

Gränslös hälsoinformation – möjligheter och risker för patienten

Gränslösa ersättningsmodeller

Läs mer och anmälan här

Läkemedelsriksdagen är sedan 2007 ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Myndigheterna har skapat ett forum för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet.

Från Läkemedelskongressen 2015

Årets Läkemedelskongress är avslutad. Läkemedelsvärlden.se har skrivit från en del av de debatter mm som var. Utöver delades ut priser för Årets kompetensapotek, Bästa bipacksedel och Pris för bättre kundinsats som du kan läsa om i egna nyheter.

På Läkemedelsvärlden.se hittar du följande artiklar:

Läkemedelsfrågor kan vara en murbräcka
Så vill de få bukt med antibiotikaresistensen
Nya yrken krävs i förändringens tid.
RRCT kan vara framtiden för registerforskning
Så ska Sverige stärkas som Life science nation

Årets kompetensapotek
Bästa bipacksedel 2015
Pris för bästa kundinsats på apotek

Välkommen 8-9 november 2016 till nästa års Läkemedelskongress!