IFs stiftelse för farmacevtisk forskning utlyser stipendier

Stiftelsen utlyser stipendier för forskare (företrädesvis doktorander) med farmaci/läkemedelsinriktning. Stipendier delas ut för

 • examensarbeten utomlands hösten 2017
 • i första hand doktoranders deltagande i forskarkurser, konferenser mm
 • post doc vistelse utomlands under ett år med möjlighet till förlängning i Sverige efter hemkomst

 

Sista ansökningsdag 31 januari 2017. Läs mer

En utlysning för stipendier för sommarforskning kommer att göras i mitten av mars. Mer information kommer då.

Stipendier för deltagande i 6th FIP PSWC i Stockholm maj 2017

20-21 maj 2017 anordnas 6th FIP Pharmaceutical World Congress med temat ”Future Medicines For One World”.  I anslutning till kongressen anordnas ett antal Short Courses samt Young Scientist Satellite Conference. Läs mer på kongressens egen hemsida

Några av Apotekarsocietetens stipendiestiftelser utlyser stipendier för deltagande i denna världskongress med sista ansökningsdag 31 januari 2017. Stipendierna vänder sig dels till doktorander inom läkemedelsområdet samt dels till apotekare som ej är doktorander. Du kan söka för deltagande i själva huvudkongressen eller för en del av aktiviteterna kring. Läs mer här

 

Äntligen har Sveriges regering fattat beslut om att verka för att få EMA till Sverige

Igår kväll publicerade Dagens Industri en debattartikel där fyra ministrar deklarerar att idag fattas beslutet att Sverige aktivt ska arbeta för att den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA flyttar till Sverige vid Brexit. Apotekarsocieteten ser positivt på detta och stödjer detta.

–  Ett mycket positivt besked att beslutet nu är taget, säger Apotekarsocietetens VD Karin Meyer. Vi kommer att fortsätta att bistå i det arbete som nu går i en mer aktiv fas.

Läkemedelsvärlden.se var med på den presskonferens som hölls i morse, läs mer

Hon blir ny vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten

– Jag är mycket glad att kunna hälsa Lisa Bandholtz välkommen som ny vetenskaplig sekreterare säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten. Den vetenskapliga sekreteraren är en nyckelfunktion för att ytterligare stärka och utveckla Apotekarsocietetens vetenskapliga profil och synlighet inom läkemedels- och life science forskning. Det är även viktigt att öka kunskapen om svensk läkemedelsforskning i samhället både generellt och för våra beslutsfattare, vilket blir en av de nya satsningarna vi gör i och med denna rekrytering.

Lisa Bandholtz har en bakgrund som forskare inom immunologi vid Karolinska Institutet, som scientific advisor och forskare på Index Pharmaceutical och nu senast som medical advisor på MSD. Hon har en mycket bred erfarenhet av läkemedelsområdet både inom tidig forskning i akademin samt läkemedelsutveckling på ett mindre företag och inom läkemedelsanvändning i stora globala läkemedelsföretag där hon arbetat med läkemedelsanvändning i nära samverkan med svensk och nordisk sjukvård.

– Jag ser verkligen fram emot att få vara en del av Apotekarsocietetens verksamhet och i min nya roll som vetenskaplig sekreterare kunna utveckla, stärka och vara en aktiv part i hela kedjan från forskning till läkemedelsanvändning, säger Lisa Bandholtz.

Till pressreleasen på MyNewsDesk

Apotekarsocietetens vetenskapliga råd

Ta del av två programspår från Läkemedelskongressen 2016

Du som inte hann med allt under årets Läkemedelskongress eller du som inte kunde vara där alls kan nu ta del av två av programspåren:

Läkemedelskongressen 2016 – Dag 1: 8 november ”Innovativa terapier för svårbehandlade sjukdomar”

Läkemedelskongressen 2016 – Dag 2: 9 november ”Samverkan för optimal läkemedelsanvändning”

Boka redan nu in 7-8 november 2017 för Läkemedelskongressen 2017.

Till länkarna

Ett medlemskap i Apotekarsocieteten påverkar utvecklingen

Tack vare engagemang från medlemmar har Apotekarsocieteten under 2016:

 • Varit med och påverkat beslutet om att antropsofiska läkemedel inte ska särbehandlas i svensk läkemedelslagstiftning, läs mer
 • Varit med och påverkat apoteksutredningens innehåll och pågående arbete, läs mer
 • Varit med i det framgångsrika integrationsprojektet att översätta utbildningsmaterial från Läkemedelsakademin till arabiska, läs mer
 • Via Forska!Sveriges  nätverk ”Agenda för hälsa och välstånd” fortsatt drivit vikten av att Sverige ska vara en fortsatt stark aktör inom global Life science, läs mer

Från Läkemedelskongressen 2016 kan du höra Apotekarsocietetens VD Karin Meyer som visar på tre faktorer för svensk life science och läkemedel. Det är den första länken i detta klipp.

 • Investeringar i forskning och utveckling
 • Vårt gemensamma ansvar att samverka
 • Nyttan av läkemedel

Apotekarsocieteten är den enda organisation i Sverige som samlar olika kompetenser och yrken inom hela läkemedelskedjan för att tillsammans verka för en bra forskning, utveckling och användning av läkemedel i Sverige. Om du inte redan är medlem, välkomman att bli det här

Juvelerna Apoteket AB Borås är Årets Kompetensapotek 2016

För andra året i rad anordnas tävlingen Årets kompetensapotek under Läkemedelskongressen. Tävlingen har initierats av Apotekarsocieteten och har som syfte att främja en god läkemedelsanvändning och kunskaps- och kompetensutveckling.

– Apotekens medarbetare är med sin kompetens mycket viktiga vad gäller att främja en god läkemedelsanvändning. Vi vill med tävlingen Årets Kompetensapotek premiera de apotek som lyfter vikten av kompetens för att möjliggöra detta, säger Marie Eklund verksamhetschef på Apotekarsocieteten och den som har initierat tävlingen. Det är glädjande att se att i år har vi 6 deltagande lag från 5 olika apotekskedjor.

Vinnarna av Årets Kompetensapotek 2016 erhåller, förutom ära och berömmelse, biljetter till Läkemedelskongressen 2017 samt ett inglasat diplom att sätta upp i kundutrymmet. I det vinnande laget ingick Camilla Axelsson, Sara Wiener och Niklas Axelsson.

– Vi är mycket stolta och glada över segern. Det var en rolig och stimulerande form av kompetensutveckling säger, Camilla Axelsson, Niklas Axelsson och Sara Wiener som var deltagarna i det vinnande laget från Juvelen Apoteket AB i Borås.

Till pressreleasen

Följ Läkemedelskongressen på webben

Du som inte kan vara med på plats kan följa Läkemedelskongressen 2016 ändå via denna länk

Den 8 november kan du se spåret ”Innovativa terapier för svårbehandlade sjukdomar”

Den 9 november ”Samverkan för en optimal läkemedelsanvändning”

Hela programmet för Läkemedelskongressen 2016 hittar du här

Lägesrapport samverkansprogram Life Science

Samverkansprogram Life Science är ett av regeringens fem samverkansprogram. Den 25 oktober kom en lägesrapport från den. Arbetet inom Life Science startade i april 2015 och leds av Anders Lönnberg som ska samordna insatser från utbildningsdepartementet, näringsdepartementet och socialdepartementet.

Programmet innehåller följande samverkansområden:

 • Kraftsamling biologiska läkemedel
 • Meritering och anställningsformer
 • Digital standardisering och samverkan
 • Tillgång till och av finansiering till data och information
 • Tillgängligöra offentlig och privat fysisk infrastruktur för externa parter inkl. SME
 • Innovationsplatser för vård, näringsliv och akademi
 • Ersättning av förmån, upptag av innovation och skapandet av evidens
 • Antimikrobiell resistens (AMR)

På Läkemedelskongressen den 9 november ger Anders Lönnberg en lägesrapport och tillsammans med Anna Sandström, Science Relations Director, AstraZeneca; Charlotte Brogren, GD, Vinnova; Jonas Åström, Head Strategic Technologies Bio Process R&D, GE Healthcare
Debattledare: Ingrid Helander, chefredaktör, Läkemedelsvärlden.se

Till lägesrapport för Samverkansprogram Life Science

Till samtliga Samverkansprogram

Sök stipendier senast 31 oktober

Apotekarsocieteten utlyser stipendier för

 • Läkemedelskongressen 2016
 • Fort- och vidareutbildning som påbörjas efter den 1 januari 2017
 • Forskningsstipendier för i första hand doktoranders deltagande i kurser/symposier som börjar efter den 1 januari 2017
 • Examensarbete utomlands om 30 hp vårterminen 2017
 • Studenter som läser till receptarie

Alla har sista ansökningsdag 31 oktober. Läs mer här