Läkemedelsakademin söker erfaren projektledare för ett vikariat

Läkemedelsakademin är Apotekarsocietetens utbildningsenhet och  erbjuder kompetensutveckling till professionella inom hela läkemedelsområdet inklusive läkemedelsnära medicinteknik inom områdena forskning, utveckling, tillverkning och användning.

Till denna enhet söker vi nu för ett vikariat under i första hand 2017 en erfaren projektledare. Som projektledare har du en betydelsefull roll i vår leveransorganisation där du ansvarar för att projektleda utbildningar, temadagar och symposier från utveckling till genomförande och uppföljning.

Vi söker dig som har minst tre år dokumenterad yrkeserfarenhet av projektledning. Du är en van Office-användare, talar och skriver på mycket god svenska och engelska. Har du dessutom högskole-/universitetsexamen och/eller yrkeserfarenhet inom life science-området är detta meriterande.

Sista ansökningsdag är 11 november 2016 men urval sker löpande, skicka därför in din ansökan redan idag! I den här rekryteringen samarbetar vi med Jobbet.se

Till annonsen

Utbildningsledare med teamledaransvar sökes till Läkemedelsakademin

Läkemedelsakademin är Apotekarsocietetens utbildningsenhet och  erbjuder kompetensutveckling till professionella inom hela läkemedelsområdet inklusive läkemedelsnära medicinteknik inom områdena forskning, utveckling, tillverkning och användning.

Inom Läkemedelsakademin arbetar idag fyra utbildningsledare som alla är inriktade mot olika delar av läkemedelsområdet. Vi söker nu ytterligare en person som delvis kommer att arbeta som utbildningsledare, men också har ett operativt ansvar för Läkemedelsakademins leverans av utbildningar.

Sista ansökningsdag är 23 oktober 2016 men urval sker löpande, skicka därför in din ansökan redan idag! I den här rekryteringen samarbetar vi med Jobbet.se

Till annonsen

Vetenskaplig sekreterare sökes till Apotekarsocieteten

Vi söker en vetenskaplig sekreterare som ska arbeta för att Apotekarsocieteten ska ha en stark vetenskaplig profil och en hög grad av synlighet inom läkemedel/life scicence-forskning.

Som vetenskaplig sekreterare arbetar du för att Apotekarsocieteten ska ha en stark vetenskaplig profil och en hög grad av synlighet inom läkemedels- och life science-forskning. Du arbetar för att skapa, utveckla och stärka banden till läkemedelsforskningen nationellt och internationellt genom kontakter med akademi, andra vetenskapliga organisationer, industri och andra aktörer inom området genom olika samarbeten och aktiviteter.  Vi söker en person som är disputerad inom life science-området och som även hunnit skaffa sig yrkeserfarenhet efter sin disputation.

Sista ansökningsdag 23 oktober med urval sker löpande. I den här rekryteringen samarbetar vi med Jobbet.se

Till annonsen

Stipendier för deltagande i Läkemedelskongressen 2016

Du som är receptarie och arbetar på apotek eller apotekare och arbetar inom läkemedelsområdet kan söka stipendier för deltagande i årets Läkemedelskongress 8-9 november. Årets händelse inom läkemedelsområdet.

Programmet erbjuder aktuella frågor kring bl a

  • Innovativa terapier för svårbehandlade sjukdomar
  • Egenvård och receptfria läkemedel
  • E-hälsa och digitalisering
  • Samverkan för optimal läkemedelsanvändning

Hela programmet hittar du här

Läs mer här om hur du söker stipendier.

 

Kurser på arabiska prisas internationellt. Grattis Annika!

På den internationella farmacikonferensen FIP prisades postern från Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin som Annika Tengvall presenterade om kurser i farmakoterapi på arabiska. Postern med titeln ”Pharmacist a borderless profession” vann priset i sektionen Health & Medicines Information Section.

– Postern mottogs mycket väl och fick mycket uppmärksamhet både från våra nordiska grannländer men även av USA, Canada, Australien t.ex. Det är länder mot motsvarande problem och utmaningar både geografiskt men även med stor invandring av grupper med andra språk där kommunikationen är problem. De ansåg att vi knäckt koden; om vi hjälper de utländska apotekarna i integrationsprocessen så de kommer in på arbetsmarknaden så får sedan apoteken nya och större kundströmmar då det finns någon på apoteken som talar deras hemspråk. Bara vinnare och inga förlorare! , berättar Annika. Den uppmärksammades även av organisationen Farmaceuter utan gränser.

Se den vinnande postern! Pharmacist – a borderless profession

 

 

Läkemedelsanvändning i en gränslös hälso- och sjukvård

Det är temat för Läkemedelsriksdagen 2016 som hålls den 15 mars på Norra Latin i centrala Stockholm. Under denna finns en unik chans för dig att ta del av diskussioner och presentationer från läkemedelsbranschens myndigheter och beslutsfattare. Auditoriet är med i debatten och påverkar den under dagen  i form av frågor, synpunkter och omröstningar via mentometer.

Ur programmet:
Vad är gränslös hälso- och sjukvård för dig?
Politiker, patient och huvudman ger sitt perspektiv

Gränslös handel och förfalskade läkemedel

Gränslös hälsoinformation – möjligheter och risker för patienten

Gränslösa ersättningsmodeller

Läs mer och anmälan här

Läkemedelsriksdagen är sedan 2007 ett årligt återkommande evenemang på initiativ av Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU), Läkemedelsverket, Socialstyrelsen och Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV). Myndigheterna har skapat ett forum för diskussion och debatt med viktiga aktörer på läkemedelsområdet.

Från Läkemedelskongressen 2015

Årets Läkemedelskongress är avslutad. Läkemedelsvärlden.se har skrivit från en del av de debatter mm som var. Utöver delades ut priser för Årets kompetensapotek, Bästa bipacksedel och Pris för bättre kundinsats som du kan läsa om i egna nyheter.

På Läkemedelsvärlden.se hittar du följande artiklar:

Läkemedelsfrågor kan vara en murbräcka
Så vill de få bukt med antibiotikaresistensen
Nya yrken krävs i förändringens tid.
RRCT kan vara framtiden för registerforskning
Så ska Sverige stärkas som Life science nation

Årets kompetensapotek
Bästa bipacksedel 2015
Pris för bästa kundinsats på apotek

Välkommen 8-9 november 2016 till nästa års Läkemedelskongress!