Hon blir ny vetenskaplig sekreterare på Apotekarsocieteten

– Jag är mycket glad att kunna hälsa Lisa Bandholtz välkommen som ny vetenskaplig sekreterare säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten. Den vetenskapliga sekreteraren är en nyckelfunktion för att ytterligare stärka och utveckla Apotekarsocietetens vetenskapliga profil och synlighet inom läkemedels- och life science forskning. Det är även viktigt att öka kunskapen om svensk läkemedelsforskning i samhället både generellt och för våra beslutsfattare, vilket blir en av de nya satsningarna vi gör i och med denna rekrytering.

Lisa Bandholtz har en bakgrund som forskare inom immunologi vid Karolinska Institutet, som scientific advisor och forskare på Index Pharmaceutical och nu senast som medical advisor på MSD. Hon har en mycket bred erfarenhet av läkemedelsområdet både inom tidig forskning i akademin samt läkemedelsutveckling på ett mindre företag och inom läkemedelsanvändning i stora globala läkemedelsföretag där hon arbetat med läkemedelsanvändning i nära samverkan med svensk och nordisk sjukvård.

– Jag ser verkligen fram emot att få vara en del av Apotekarsocietetens verksamhet och i min nya roll som vetenskaplig sekreterare kunna utveckla, stärka och vara en aktiv part i hela kedjan från forskning till läkemedelsanvändning, säger Lisa Bandholtz.

Till pressreleasen på MyNewsDesk

Apotekarsocietetens vetenskapliga råd

Apotekarsocieteten söker ny ekonomichef

Vi söker en ny ekonomichef till Apotekarsocieteten när nuvarande ekonomichef går i pension.

Apotekarsocieteten är en oberoende ideell förening och en mötesplats för professioner i hela läkemedelskedjan från forskning och utveckling till användning, och som verkar för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. Föreningen har 5.300 medlemmar, 11 lokala kretsar över hela Sverige, 14 vetenskapliga sektioner och tre tvärvetenskapliga intressegrupper som arrangerar föreläsningsverksamhet, kurser, studiebesök och sociala aktiviteter. Föreningen har även ett antal stipendiestiftelser som årligen delar ut stipendier för forskning och vidareutbildning, 2015 för 8 msek. Utöver detta är föreningen via utbildningsenheten Läkemedelsakademin Sveriges ledande utbildningsgivare inom läkemedelsområdet och läkemedelsnära medicinteknik samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

 

Dina arbetsuppgifter

Du förväntas leda och vidareutveckla ekonomiavdelningens verksamhet som innefattar Apotekarsocieteten och dess dotterbolag Läkemedelsakademin i Stockholm AB samt en rad stiftelser. Du ansvarar för ekonomi och redovisning för organisationens samtliga verksamhetsområden. Apotekarsocieteten och dess koncern har 28 anställda och omsätter ca 40 msek, med en verksamhet som bedrivs i huvudsak i våra egna lokaler i centrala Stockholm. Du ska genom ett tydligt och engagerat ledarskap utveckla ekonomiavdelningen på ett sätt som stödjer koncernens samtliga verksamheter. Befattningen innefattar även ett ansvar för IT och vaktmästeri samt hantering av fastighetsförvaltning och kapitalförvaltning. Du förväntas även arbeta operativt och handgripligt i det dagliga arbetet på avdelningen samt kunna föredra ekonomiska ärenden i ledningsgrupp och styrelsen. Du ingår i koncernens ledningsgrupp där du på ett aktivt sätt förväntas bidra till den operationella driften men även med långsiktig verksamhetsutveckling och strategiarbete.

 

Din erfarenhet

Du är civilekonom med erfarenhet av att leda ekonomifunktioner i komplexa organisationer, gärna från idéburen organisation. Du har via ett kommunikativt och delegerande ledarskap lyckats få en avdelning att utvecklas där du själv har tagit en aktiv del i att initiera och implementera nya processer och arbetssätt som understödjer organisationernas verksamheter. Du har erfarenhet från organisationsutveckling och aktivt deltagande i ledningsgrupp där verksamhetsutveckling och långsiktigt strategiarbete utgjort viktiga komponenter. Du har erfarenhet av att på ett pedagogiskt sätt presentera komplexa sammanhang för styrelse och ägare. Du har erfarenhet av att arbeta i ett sammanhang med många intressenter, samarbetspartners och kunder.

 

Din person

Du är affärsmässig och resultatorienterad och besitter ett operativt handlag för att säkerställa leverans och måluppfyllelse. Du har såväl strategisk som analytisk förmåga och har en serviceorienterad läggning som utgör ett fundament för organisationens leveranser och verksamhetsutveckling. Du har erfarenhet av arbetsledning och coachning och har en tydligt drivande, kommunikativt och engagerande ledarstil. Du är lyhörd och innehar en förmåga att skapa positivt och kreativt arbetsklimat i din omgivning.

Tjänsten är heltid och placering är i Apotekarsocietetens lokaler på Wallingatan 26A i Stockholm. Ekonomichefen rapporterar till VD.

I denna rekrytering samarbetar vi med Per Z Hæggström på Allegro Executive Search och du ombeds att mejla din intresseanmälan med CV till per@allegrosearch.se senast den 5 december 2016.

Apotekarsocieteten söker ny ekonomichef

 

 

 

Ta del av två programspår från Läkemedelskongressen 2016

Du som inte hann med allt under årets Läkemedelskongress eller du som inte kunde vara där alls kan nu ta del av två av programspåren:

Läkemedelskongressen 2016 – Dag 1: 8 november ”Innovativa terapier för svårbehandlade sjukdomar”

Läkemedelskongressen 2016 – Dag 2: 9 november ”Samverkan för optimal läkemedelsanvändning”

Boka redan nu in 7-8 november 2017 för Läkemedelskongressen 2017.

Till länkarna

Ett medlemskap i Apotekarsocieteten påverkar utvecklingen

Tack vare engagemang från medlemmar har Apotekarsocieteten under 2016:

 • Varit med och påverkat beslutet om att antropsofiska läkemedel inte ska särbehandlas i svensk läkemedelslagstiftning, läs mer
 • Varit med och påverkat apoteksutredningens innehåll och pågående arbete, läs mer
 • Varit med i det framgångsrika integrationsprojektet att översätta utbildningsmaterial från Läkemedelsakademin till arabiska, läs mer
 • Via Forska!Sveriges  nätverk ”Agenda för hälsa och välstånd” fortsatt drivit vikten av att Sverige ska vara en fortsatt stark aktör inom global Life science, läs mer

Från Läkemedelskongressen 2016 kan du höra Apotekarsocietetens VD Karin Meyer som visar på tre faktorer för svensk life science och läkemedel. Det är den första länken i detta klipp.

 • Investeringar i forskning och utveckling
 • Vårt gemensamma ansvar att samverka
 • Nyttan av läkemedel

Apotekarsocieteten är den enda organisation i Sverige som samlar olika kompetenser och yrken inom hela läkemedelskedjan för att tillsammans verka för en bra forskning, utveckling och användning av läkemedel i Sverige. Om du inte redan är medlem, välkomman att bli det här

Juvelerna Apoteket AB Borås är Årets Kompetensapotek 2016

För andra året i rad anordnas tävlingen Årets kompetensapotek under Läkemedelskongressen. Tävlingen har initierats av Apotekarsocieteten och har som syfte att främja en god läkemedelsanvändning och kunskaps- och kompetensutveckling.

– Apotekens medarbetare är med sin kompetens mycket viktiga vad gäller att främja en god läkemedelsanvändning. Vi vill med tävlingen Årets Kompetensapotek premiera de apotek som lyfter vikten av kompetens för att möjliggöra detta, säger Marie Eklund verksamhetschef på Apotekarsocieteten och den som har initierat tävlingen. Det är glädjande att se att i år har vi 6 deltagande lag från 5 olika apotekskedjor.

Vinnarna av Årets Kompetensapotek 2016 erhåller, förutom ära och berömmelse, biljetter till Läkemedelskongressen 2017 samt ett inglasat diplom att sätta upp i kundutrymmet. I det vinnande laget ingick Camilla Axelsson, Sara Wiener och Niklas Axelsson.

– Vi är mycket stolta och glada över segern. Det var en rolig och stimulerande form av kompetensutveckling säger, Camilla Axelsson, Niklas Axelsson och Sara Wiener som var deltagarna i det vinnande laget från Juvelen Apoteket AB i Borås.

Till pressreleasen

Följ Läkemedelskongressen på webben

Du som inte kan vara med på plats kan följa Läkemedelskongressen 2016 ändå via denna länk

Den 8 november kan du se spåret ”Innovativa terapier för svårbehandlade sjukdomar”

Den 9 november ”Samverkan för en optimal läkemedelsanvändning”

Hela programmet för Läkemedelskongressen 2016 hittar du här

Lägesrapport samverkansprogram Life Science

Samverkansprogram Life Science är ett av regeringens fem samverkansprogram. Den 25 oktober kom en lägesrapport från den. Arbetet inom Life Science startade i april 2015 och leds av Anders Lönnberg som ska samordna insatser från utbildningsdepartementet, näringsdepartementet och socialdepartementet.

Programmet innehåller följande samverkansområden:

 • Kraftsamling biologiska läkemedel
 • Meritering och anställningsformer
 • Digital standardisering och samverkan
 • Tillgång till och av finansiering till data och information
 • Tillgängligöra offentlig och privat fysisk infrastruktur för externa parter inkl. SME
 • Innovationsplatser för vård, näringsliv och akademi
 • Ersättning av förmån, upptag av innovation och skapandet av evidens
 • Antimikrobiell resistens (AMR)

På Läkemedelskongressen den 9 november ger Anders Lönnberg en lägesrapport och tillsammans med Anna Sandström, Science Relations Director, AstraZeneca; Charlotte Brogren, GD, Vinnova; Jonas Åström, Head Strategic Technologies Bio Process R&D, GE Healthcare
Debattledare: Ingrid Helander, chefredaktör, Läkemedelsvärlden.se

Till lägesrapport för Samverkansprogram Life Science

Till samtliga Samverkansprogram

Sök stipendier senast 31 oktober

Apotekarsocieteten utlyser stipendier för

 • Läkemedelskongressen 2016
 • Fort- och vidareutbildning som påbörjas efter den 1 januari 2017
 • Forskningsstipendier för i första hand doktoranders deltagande i kurser/symposier som börjar efter den 1 januari 2017
 • Examensarbete utomlands om 30 hp vårterminen 2017
 • Studenter som läser till receptarie

Alla har sista ansökningsdag 31 oktober. Läs mer här

Sara Heyman

Sara Heyman ny medicinjournalist/webbredaktör på Läkemedelsvärlden.se

– Jag är mycket glad att kunna förstärka redaktionen med Sara Heyman och ser fram emot att tillsammans fortsätta att utveckla Läkemedelsvärlden.se. Saras gedigna journalistiska bakgrund och kompetens i hälso- och sjukvårdsfrågor innebär ett värdefullt komplement och betyder att vi nu kan bli ännu mer relevanta för alla inom hela läkemedelsområdet, säger Ingrid Helander, chefredaktör för Läkemedelsvärlden.se.

Sara Heyman är utbildad journalist vid Göteborgs universitet och har lång erfarenhet som journalist. Under de senaste tolv åren har Sara bland annat arbetat som reporter på Sveriges Radio Ekot, med fokus på hälso- och sjukvårdsfrågor, varit producent på Studio ett samt arbetat som utrikes- och allmänreporter på TV4Nyheterna. Sara är dessutom utbildad sjuksköterska och har arbetat praktiskt inom olika delar av hälso- och sjukvården.

– Det ska bli väldigt roligt att helhjärtat få ägna mig åt medicinska nyheter. Det är så mycket som händer på området, som innefattar alltifrån forskning på nya läkemedel till politik och patientperspektiv. Jag ser mycket fram emot att arbeta tillsammans med Ingrid och bevaka det här spännande fältet, sager Sara.

Sara Heyman ersätter Micaela Toresson som går vidare till nya utmaningar.

För mer information:
Ingrid Helander
Chefredaktör Läkemedelsvärlden.se
ingrid@lakemedelsvarlden.se
08 – 723 50 28

Karin Meyer
VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
08 – 723 50 61

Apotekarsocieteten är en ideell förening med ändamål att befordra en hög yrkesstandard inom läkemedelsområdet och att verka för en för individ och samhälle gynnsam utveckling och användning av läkemedel. I detta syfte främjar Apotekarsocieteten kunskaps-och kompetensutveckling inom läkemedelsområdet. Det helägda dotterbolaget Läkemedelsakademin i Stockholm AB är den ledande aktören inom fort- och vidareutbildning inom läkemedelsområdet i Sverige samt ger ut webbtidningen Läkemedelsvärlden.se och böcker inom läkemedelsområdet.

Med föreningens fokus på läkemedel i hela kedjan samlar den kompetenser från olika professioner för att tillsammans arbeta för en bra utveckling och användning av läkemedel. Idag har vi över 5000 medlemmar som kommer från hela läkemedelsområdet.

Läkemedelsakademin söker erfaren projektledare för ett vikariat

Läkemedelsakademin är Apotekarsocietetens utbildningsenhet och  erbjuder kompetensutveckling till professionella inom hela läkemedelsområdet inklusive läkemedelsnära medicinteknik inom områdena forskning, utveckling, tillverkning och användning.

Till denna enhet söker vi nu för ett vikariat under i första hand 2017 en erfaren projektledare. Som projektledare har du en betydelsefull roll i vår leveransorganisation där du ansvarar för att projektleda utbildningar, temadagar och symposier från utveckling till genomförande och uppföljning.

Vi söker dig som har minst tre år dokumenterad yrkeserfarenhet av projektledning. Du är en van Office-användare, talar och skriver på mycket god svenska och engelska. Har du dessutom högskole-/universitetsexamen och/eller yrkeserfarenhet inom life science-området är detta meriterande.

Sista ansökningsdag är 11 november 2016 men urval sker löpande, skicka därför in din ansökan redan idag! I den här rekryteringen samarbetar vi med Jobbet.se

Till annonsen