Apotekarsocieteten vidgar mot medicinteknik

Medicinteknik är ett brett område i snabb utveckling och kopplingen till läkemedelsområdet ökar. Gränserna mellan medicinteknik/bioteknik/läkemedel blir mindre tydliga i takt med att fler behandlingar blir mer personspecifika och kräver tekniker för sin utveckling och tillförsel. I takt med denna utveckling ökar behovet av kunskap och erfarenhetsutbyte inom bl a regelverk, kvalitetskrav, kliniska prövningar, produktutveckling mm. Mot denna bakgrund beslutade Apotekarsocietetens vid sitt fullmäktigemöte 20-21 maj att inrätta ytterligare en sektion, Sektionen för medicinteknik.

– Vi har haft en stor efterfrågan inom medicinteknikområdet en längre tid. Utvecklingen går snabbt med nya regelverk och teknikutveckling inom exempelvis Precision medicine/diagnostik, pumpar, sensorer och appar. Apotekarsocieteten kommer i och med inrättandet av en specifik sektion inom medicinteknik att ännu tydligare vara mötesplats och bedriva kompetensutveckling inom området och på så vis bidra för utvecklingen av området och dess koppling till framtidens läkemedelsutveckling och användning vilket är mycket positivtsäger Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten.

– Det är med stor glädje jag kan säga att äntligen finns det ett oberoende och gränsöverskridande forum för personer som arbetar med frågeställningar inom området medicinteknik och inte minst den allt starkare anknytningen till läkemedelsområdet. Apotekarsocieteten med sitt gränsöverskridande fokus som samlar olika professioner från olika delar av området som vård, företag och myndighet är en bra arena för detta, säger Ulf Ellerfelt, intermistisk ordförande för Sektionen för medicinteknik fram till årsmöte under hösten.

Märit Johansson Apotekarsocietetens nya ordförande

Vid helgens fullmäktige i Apotekarsocieteten valdes Märit Johansson enhälligt till ny ordförande. Märit är VD för Karolinska Institutet Science Park AB sedan 2007 och var dessförinnan vetenskaplig sekreterare och vice VD för Apotekarsocieteten. Hon sitter sedan 2012 i Apotekarsocietetens styrelse och sedan 2014 har hon varit vice ordförande.

– Jag vill förstärka satsningen på den vetenskapliga delen inom föreningen och synligheten inom hela läkemedelsområdet, från tidig forskning till användning. Det är den helhet som gör Apotekarsocieteten unik och som jag vill fortsätta att vidareutveckla tillsammans med medlemmarna och kansliet, säger Märit Johansson

I samband med fullmäktigemötet valdes också Ingrid Heath, vice vd och policychef på Sweden Bio, Torkel Gren, försäljningschef på Recipharm samt Mats Larhed, professor i läkemedelskemi vid Uppsala universitet, in som nya ledamöter in i styrelsen. Lämnade styrelsen gjorde Eva Sjökvist Saers, Inger Torpenberg och Mervi Vasänge.

Apotekarsocietetens styrelse 2016-2018

Ordförande:
Märit Johansson, Karolinska Institutet Science Park AB (nyval)

Ledamöter:
Gunilla Andrew-Nielsen, Läkemedelsverket
Torkel Gren, Recipharm AB (nyval)
Ingrid Heath, SwedenBIO (nyval)
Mats Larhed, Uppsala universitet,(nyval)
Claes Post, Almi Invest
Annika Svedberg, Apotek Hjärtat
Joakim Söderberg, Health Solutions AB
Lars Åke Söderlund, Apoteket AB

 

För ytterligare information

Karin Meyer 08-723 50 61
VD, Apotekarsocieteten
karin.meyer@apotekarsocieteten.se

Birgitta Karpesjö 08-723 50 42
Kommunikationsansvarig, Apotekarsocieteten
birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se

Om Märit Johansson:
Apotekare 1983
Farmacie Dr 1990
Forskare, Apoteksolaget AB 1983-1996
Vetenskaplig sekreterare och vice VD, Apotekarsocieteten 1996-2007
Styrelseledamot i Läkemedelsverket 2008-2013
Medlem, Farmaceutiska Rådet, Farmaceutiska fakulteten, Uppsala universiet
Styrelsemedlem Flemingsberg Science, 2014-
Styrelsemedlem, International Association och Science Parks and other areas of Innovation, IASP 2014-

Pressinbjudan: Nästan halvtid för apoteksutredningen. Vad säger Åsa Kullgren, utredare

Läkemedelsvärlden bjuder in till frukostmöte den 12 maj i samarbete med Sveriges Farmaceuter och Apotekarsocieteten

Vilken roll ska apoteken ha i samhället? Det vill apoteksutredaren Åsa Kullgren förtydliga. Snart halvvägs in i utredningsarbetet delar Åsa Kullgren med sig av vad utredningen kommit fram till hittills och vad resten av arbetet ska fokusera på.

Vad händer med strukturerade läkemedelssamtal på apotek?

Något nytt angående 24-timmarsregeln?

Vilken roll ska apoteken ha i hälso- och sjukvården?

Under en intensiv timme känner Läkemedelsvärlden Åsa Kullgren på pulsen och tar reda på vart apoteksutredningen är på väg.

Tid och plats

Torsdagen den 12 maj klockan 08.30-10.00 i Apotekarsocietetens bibliotek på Wallingatan 26A i Stockholm.

Program

8.30 Registrering och frukostsmörgås + kaffe/te

9.00 Hej och välkommen, Ingrid Helander, chefredaktör Läkemedelsvärlden.se

9.05 Vad händer i apoteksutredningen? Utredaren Åsa Kullgren berättar om hur arbetet går.

9.20 Paneldiskussion. Är arbetet på rätt spår? En panel bestående av Kristina Fritjofsson, ordf. Sveriges Farmaceuter, Rikard Lövström, distriktsläkare och ledamot i Läkarförbundets råd för läkemedel, it och medicinteknik och Karin Meyer, vd Apotekarsocieteten diskuterar med Åsa Kullgren under ledning av moderator Ingrid Helander.

9.50 Tid för frågor

10.00 Avslut

Välkommen!

Anmälan Ingrid@lakemedelsvarlden.se

Läkemedelsanvändning i en gränslös hälso- och sjukvård. Vilka är utmaningarna? 15 mars Stockholm

Sveriges EU-medlemskap inbjuder till en alltmer gränsöverskridande hälso- och sjukvård, vilket även gäller läkemedelsanvändning och läkemedels säkerhet. Patientrörlighet, tillgång till internet och ny teknik ställer alla berörda, patienter, hälso- och sjukvården och myndigheter inför nya utmaningar. Hur tar vi oss an dessa? Detta och vad vi tycker om det kommer att diskuteras under Läkemedelsriksdagen den 15 mars på Norra Latin.

 

Huvudtalare är Melvin Samsom, sjukhusdirektör Karolinska Universitetssjukhuset. Värd för årets Läkemedelsriksdag är Läkemedelsverket vars GD Catarina Andersson Forsman inleder.

 

Ur programmet:

  • Vad är gränslös hälso- och sjukvård för dig?
  • E-handel mot läkemedel ? hot mot folkhälsan? Per-Åke Sandvold, Läkemedelsverket
  • Kommer vi att behöva fysiska apotek i framtiden? Ann Carlsson, Apoteket AB
  • Hur möter vi den pålästa patienten? Mef Nilbert, Skånes onkologiska klinik, Lund
  • Vad kan Storuman lära resten av Sverige? Andreas Lundqvist, Virtuellt Hälsocentrum, Storuman
  • Betydelsen av nationell och internationell samverkan inom en liten specialitet? Anders Fasth, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus och Göteborgs universitet

 

När: 15 mars 2016

Var: Norra Latin, City Conference Center, Drottninggatan 71B, Stockholm

 

För fullständigt program och mer information

 

För ytterligare frågor kontakta Läkemedelsakademin, Annika Tengvall, annika.tengvall@lakemedelsakademin.se, tel. 08 723 50 47 eller
Läkemedelsverket, Anders Carlsten, anders.carlsten@mpa.se, Charlotte Asker-Hagelberg, charlotte.asker-hagelberg@mpa.se

Press som vill delta i Läkemedelsriksdagen 2015 kontaktar på förhand annette.lindberg@lakemedelsakademin.se

 

Läkemedelsriksdagen ? ett årligt återkommande arrangemang på initiativ av

 

 

 

 

 

Läkemedelsverket, Socialstyrelsen, SBU och TLV

 

Apotekarsocietetens VD Karin Meyer ny ledamot i TLVs insynsråd

Apotekarsocietetens VD Karin Meyer har av regeringen den 25 februari utsetts till ny ledamot i Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets (TLVs) insynsråd. Förordnandet gäller från den 25 februari 2016 till den 19 augusti 2018.

 

  • TLV har ett regeringsuppdrag som påverkar många aktörer och patienter både nu och i framtiden. Jag är glad över att ha fått förtroendet att ingå i dess insynsråd, och ser fram emot att bidra i arbetet med att fullfölja dess uppdrag, säger Karin Meyer.

Övriga ledamöter i det insynsråd som förordnadesär Ingrid Bengtsson-Rijavec, Håkan Billig (ny ledamot), Sten Boström, Marianne Dicander Alexandersson och Fredrik Löndahl. Ordförande i insynsrådet är myndighetschefen. Myndighetschefen ska informera rådet om TLV:s verksamhet. Ledamöterna ska ge myndighetschefen råd, företräda medborgarna och utöva det allmännas insyn.

NY UPPLAGA: Pharmacokinetic & Pharmacodynamic Data Analysis: Concepts and Applications, 5:e upplagan

Johan Gabrielssons bok Pharmacokinetic & Pharmacodynamic Data Analysis: Concepts and Applications 5:e utgåvan, är en noga reviderad version av denna klassiker som har blivit en industristandard i sin genre. Boken behandlar olika aspekter av farmakokinetisk och farmakodynamisk analys på både grund- och forskarnivå. Med över 100 fallstudier tagna från industrin, akademin och myndigheter, visar boken vägen till hur ett kinetiskt/dynamisk resonemang kan tillämpas utifrån enkel- eller komplicerad plasmakinetik, ickelinjär kinetik, inverkan av plasmaproteinbindning, snabba och långsamma koncentration-effekt jämvikter, toleransutveckling och mycket mer.

-I denna reviderade upplaga har jag lagt extra vikt vid analys av farmakodynamiska data och mönsterigenkänning, säger Johan Gabrielsson författare till boken. Boken lämpar sig väl för undervisning i farmakokinetik och farmakodynamik samtidigt som många forskare använder den som ett referensverk. Det nya formatet och grafiken är dessutom ett gott stöd för pedagogiken.

Författare: Johan Gabrielsson, Daniel Weiner

ISBN: 978 91 982991 0 6

Utgivningsår: 2016

Utgåva: 5

Förlag: Apotekarsocieteten

Antal sidor: 1040

Bandtyp: Inbunden

Språk: Engelska

Illustrerad: Ja

Ansvarig utgivare: Karin Meyer

Mått: 170 x 245 mm

Vikt: 1900 g

För mer information kontakta:

Marie Eklund, Utbildningschef och ansvarig för Apotekarsocietetens bokförlag,
telefon 08 – 723 50 44, marie.eklund@lakemedelsakademin.se

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten, telefon 08 – 723 50 61, karin.meyer@apotekarsocieteten.se

Till pressreleasen på MyNewsDesk

Mer om boken och för beställning besök vår webbshop

Första kurserna på arabiska klara

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin har publicerat de första e-learningkurserna i farmakoterapi på arabiska. De är de första av totalt 10 kurser och är inom terapiområdena Akne och Diabetes. Övriga kurser kommer att publiceras inom kort. Målgruppen är nyanlända apotekare från bland annat Syrien. Syftet är att korta vägen till arbete på apotek för de uppskattningsvis cirka 600 nyanlända apotekarna.

– Att vi kan erbjuda dessa kurser till denna målgrupp är ett viktigt steg då det gör det möjligt för dem att komplettera sina kunskaper med de svenska terapitraditionerna. En kunskap som är viktig för deras insteg på arbetsmarknaden, säger Karin Meyer, vd för Apotekarsocieteten.

Arbetet med att översätta Läkemedelsakademins befintliga e-learningkurser inom farmakoterapi har gjorts möjligt genom de Främjandemedel som i november 2015 beviljades Sveriges Farmaceuter, Almega och Svensk Handel från Arbetsmarknadsdepartement. Bakgrunden är det stora antalet nyanlända apotekare från bland annat Syrien, i kombination med den brist på farmaceuter som finns på den svenska apoteksmarknaden.

För mer information kontakta:

Annika Tengvall, utbildningsledare Läkemedelsakademin, 08-723 50 47
Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten, 08- 723 50 61

Vill du prova kurserna? Kontakta Annika Tengvall så får du en inloggning

Tone Andersson och Emil Andersson vann pris för bästa kundinsats på apotek 2015

För att stimulera till att dela med sig av goda insatser på apotek och inspirera apoteksbranschen har Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten instiftat två priser för att premiera förtjänstfulla insatser på apotek. Ett inom receptexpedition och ett inom egenvård. Priserna som är 10 000 kronor vardera har tilldelats som följer:

Vinnaren av priset för Bästa kundinsats inom Recept är apotekareTone Andersson, Apotek Hjärtat ICA Maxi Hälla. Juryns motivering är: Vid misstanke om att allt inte stod rätt till ifråga om en antibiotikabehandling till ett barn under jourtid hjälpte Tone kunden på fler sätt än vad som kan förväntas och bidrog till att barnet fick tillgång till den behandling som krävdes på snabbast möjliga sätt. Tones agerande speglar på ett lysande sätt hur vi som farmaceuter kan nyttja både teoretisk och empatisk kompetens i lyckad kombination.

Vinnaren av priset för bästa kundinsats inom Egenvård är Emil Andreasson, Lloyds Apotek i Falkenberg. Juryns motivering är: Tack vare rådigt handlande vid en misstänkt urinvägsinfektion har Emil erbjudit råd och behandling i en situation där det i värsta fall har kunnat uppstå allvarliga komplikationer. Emils agerande speglar på ett lysande sätt hur vi som apotekspersonal kan utnyttja både teoretisk och empatisk kompetens i lyckad kombination och lotsa kunden i rätt riktning när det krävs.

– Vi fick in flera fina nomineringar och det har varit en grannlaga uppgift att välja bara en mottagare per pris. Omfattningen och kvaliteten på nomineringarna visar på den mångfald av hälsoinsatser som görs på apotek idag, säger Sara Claesson, Ordförande för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.

– Att lyhördhet och förståelse för kundens situation i kombination med kompetens är det som gör skillnad är dessa båda pristagare goda exempel på och som vi vill lyfta fram,?säger Karin Meyer VD för Apotekarsocieteten.

Juryn har bestått av styrelsen för Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten.

Priserna för bästa kundinsats på apotek delas ut av Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten Syftet med priserna är att lyfta fram och premiera goda insatser i vardagsarbetet på apotek och med detta stimulera till att dela med sig av goda insatser på apotek och inspirera apoteksbranschen. Det är ett pris för rådgivning engagemang i en receptexpedition och ett för motsvarande inom egenvård. Priserna delades ut under dagens Läkemedelskongress.

För ytterligare information: Sara Claesson, Ordförande, Sektionen för öppenvårdsfarmaci inom Apotekarsocieteten
070-838 08 87

Karin Meyer, VD, Apotekarsocietetenkarin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08-723 50 61

Birgitta Karpesjö, Kommunikationschef, Apotekarsocietetenbirgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se
Telefon 08-723 50 42