Dags att nominera till Apotekarsocietetens pris Bästa patientinformation

För första gången delar Apotekarsocieteten i år ut priset för Bästa patientinformation. Efter tio år med priset för Bästa bipacksedel tar Apotekarsocieteten ett steg framåt och utlyser ett pris som vill lyfta fram olika stödjande åtgärder som görs utöver de lagstadgade bipacksedlarna.

– Syftet med priset är att synliggöra informationsinsatser som leder till att patienter använder sina läkemedel på ett för dem mer optimalt sätt och på så sätt får maximal nytta av sin behandling, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten.

Exempel på bidrag kan vara digitala lösningar i form av appar och webbsajter som stärker patientens förståelse för sin läkemedelsbehandling.

– Vi vill premiera de goda insatser som görs för bättre patientinformation, utöver de lagstyrda bipacksedlarna och förpackningarna. Vårt mål är att bidra till dialogen om vad som är bra patientinformation, utifrån ett perspektiv av kunskap om läkemedel lika mycket som engagemang för patienten, säger Karin Meyer.

Juryn som kommer att bedöma de inskickade bidragen består av:

 • Karin Meyer, VD, Apotekarsocieteten – prisutdelare
 • Mikael Hoffmann, VD, NEPI
 • Christina Knight, creative direktor, UKnight
 • Stig Nyman, tidigare ordförande Funktionsrätt Sverige (fd Handikappförbunden) och landstingspolitiker
 • Joakim Söderberg, grundare Health Solutions, styrelseledamot Apotekarsocieteten
 • Representanter från Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten

Bidragen bedöms utifrån följande kriterier:

 • Tillgänglighet – digitalt/analogt, flera språk
 • Interaktivitet – patientsupportprogram, engagemang
 • Kunskapsbyggande

 • Uppdatering över tid

 • Effekt och resultat

 • Design och innehåll

 • Helhetsintryck

Vilka bidrag kan tävla?
Priset syftar till att höja kunskapen om användningen av ett receptbelagt läkemedel eller kunskapen om läkemedelsbehandling i stort. Gäller informationen ett receptbelagt läkemedel ska detta vara registrerat och godkänt för försäljning i Sverige.

Hur och när skickas ett bidrag in?
Bidrag skickas in till frida.wallentin@apotekarsocieteten.se. Sista dag för att skicka in ett bidrag är 29 september.

Hur ska ett bidrag presenteras?
Bidraget ska presenteras på en A4-sida som kompletteras med själva caset man tävlar med.

När presenteras de nominerade bidragen och när presenteras vinnaren?
13 oktober presenteras de nominerade bidragen som tävlar om priset på apotekarsocieteten.se. Priset kommer att delas ut på Läkemedelskongressen 7 november.

Vad består vinsten av?
Vinnaren får ett inramat diplom samt presentera sitt vinnande bidrag under Läkemedelskongressen den 7 november. Tävlingen bevakas också av Läkemedelsvärlden.se, en välbesökt nyhetssajt som bevakar hela läkemedelsområdet. Vidare består vinsten av ett medlemskap i Apotekarsocieteten och Sektionen för läkemedelsinformation.

För mer information om priset, kontakta:

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten, karin.meyer@apotekarsocieteten.se,
0768 55 96 48

Birgitta Karpesjö, kommunikationsansvarig Apotekarsocieteten: birgitta.karpensjo@apotekarsocieteten.se,
0708 14 12 71

Lars Dagerholt, Ordförande Sektionen för läkemedelsinformation inom Apotekarsocieteten: lars@work.se,
0727 42 35 00

Priset för Bästa patientinformation delas ut av Sektionen för läkemedelsinformation en av Apotekarsocietetens 14 specialistsektioner.

Information om priset hittar du även här

Apotekarsocietetens farmacihistoriska museum utökas med ett ACO-rum – invigs idag

1914 försvann apotekens monopol på tillverkning av läkemedel och en läkemedelsindustri började utvecklas. Tillverkningen på apotek var ändock en stor del och 1939 tog Apotekarsocieteten upp konkurrensen med industritillverkade läkemedel genom att starta den s.k. ACO-rörelsen och registrera varumärket ACO, Apotekens Composita. I samband med detta koncentrerades tillverkningen från enskilda apotek till 23 produktionsenheter, benämnda distriktslaboratorier – d-lab. Dessa var knutna till stora apotek och spridda över landet.

Verksamheten växte snabbt från 160 preparat 1940 till 4000 produkter 1959 och utgjorde då 1/3 av apotekens alla sålda förpackningar. 1964 tillverkades t.ex. 300 miljoner magnecyltabletter. När apoteken förstatligades 1971 hade produktionen koncentrerats till 8 st d-lab, läkemedelsfabriker, varav 6 överfördes till Statsföretag AB och det som sedan blev ACO Läkemedel AB växte fram

Genom donationer och depositioner har en maskinpark representativ för d-lab under 1950-60-talen samlats i en ny utställning på museet. I anslutning till denna visas även ett stort antal ACO-förpackningar från olika decennier.

Muséet visas vid bokade visningar, kontakt historiker@apotekarsocieteten.se

För mer information

Anders Cronlund, historiker@apotekarsocieteten

Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten, karin.meyer@apotekarsocieteten.se, telefon 08 – 723 60 61

PSWC2017 idag: Precision medicine – en utmaning för vården, rapport från Quintiles IMS

Idag presenteras en ny rapport från QuintilesIMS Institute på den internationella PSWC2017 i Stockholm som beskriver ett antal utmaningar som hälsosystemet behöver övervinna för att maximera de fördelar som Precision medicine kan ge patienter.

Precision medicine definieras som behandlingar skräddarsydda för en patientgrupp baserat på prediktiva biomarkörer (som indikerar vem som kan dra nytta av drogen) eller individer baserat på deras unika genetiska profil eller status, såsom ålder och kön. ”Det finns för närvarande cirka 80 precisionsläkemedel på marknaden, över hälften inom cancerbehandling, men under de senaste fem åren har vi sett en uppsving för denna typ av produkter, säger Murray Aitken, verkställande direktör för institutet och medförfattare av rapporten.

Rapporten, ” Upholding the clinical promise of precision medicine: Current position and outlook”, presenterades idag vid FIPs 6th Pharmaceutical Sciences World Congress (PSWC), i Stockholm. I rapporten lyfts frågeställningar kopplade till kliniskt beslutsfattande, brister i hälsosystemdiagnostik, problem med patientens integritet, global tillgänglighet, samla stora data och kostnader som en av de utmaningar som står inför. ”Det är ingen tvekan om att vetenskapen fortskrider snabbt. Frågan är om hälsovårdssystemet fortskrider tillräckligt snabbt för att säkerställa att patienterna kommer att dra nytta av dessa läkemedel. Precision medicine har unika egenskaper som den nuvarande hälsovårdsramen inte stödjer tillräckligt, säger Aitken.

Länk till rapporten här

För mer information se den internationella pressreleasen från FIP som bifogas.

Kongressen, som lockar delegater från över 70 länder, arrangeras av FIP, International Pharmaceutical Federation, och EUFEPS, European Federation of Pharmaceutical Sciences. Apotekarsocieteten är ordförande i den lokala värdorganisationen. På kongressens webbplats finns hela listan över inbjudna talare liksom det vetenskapliga programmet.

Presskontakt
Lin-Nam Wang, Communications Manager, International Pharmaceutical Federation
tel. +31 6 31 62 91 60
Email linnam@fip.org

För kontakt med den lokala värdorganisationen:
Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten och ordförande i den nordiska organisationskommittén +46 76 855 96 48.

Effektivare behandling för patienter med cystisk fibros på väg

På den nu pågående världskongressen, PSWC 2017, i Stockholm presenterar dr Tomas Sou från Uppsala universitet nya sätt att angripa kroniska infektioner hos patienter med cystisk fibros. Det handlar om hur olika föreningar kan levereras lokalt till lungan.

Läs mer i den internationella pressreleasen från FIP som bifogas.

Dr Tomás Sou finns tillgänglig för intervjuer, kontakta Lin-Nam Wang

Presskontakt:
Lin-Nam Wang, Communications Manager, International Pharmaceutical Federation
tel. +31 6 31 62 91 60
email: linnam@fip.org

Kongressen, som lockar delegater från över 70 länder, arrangeras av FIP, International Pharmaceutical Federation, och EUFEPS, European Federation of Pharmaceutical Sciences med Apotekarsocieteten som ordförande i den lokala värdorganisationen. På kongressens webbplats finns hela listan över inbjudna talare liksom det vetenskapliga programmet

Nya allianser ska skapas för morgondagens läkemedelsutveckling temat på världskongress i Stockholm

Inslaget av nya aktörer med ökat fokus på socialt ansvarstagande och globaliseringen ger oss möjligheter att förbättra hälsoläget i världen sa Dr Carmen Peña, ordförande i FIP när hon öppnande världskonferensen PSWC, the 6th Pharmaceutical Sciences World Congress, i Stockholm idag. Samverkan mellan olika aktörer innebär också att olika parter måste arbeta mer parallellt med både utveckling och uppföljning för att möjliggöra snabbare tillgång till innovationer samtidigt som riskerna för patienterna begränsas.

Även Apotekarsocietetens VD Karin Meyer som är ordförande i den nordiska organisationskommittén lyfte vikten av att allt fler olika discipliner behöver samverka för att möta morgondagens utmaningar inom hälsoområdet.
För mer information se den internationella pressreleasen från FIP som bifogas detta pressmeddelande

PSWC är världens största konferens inom farmaceutisk vetenskap och arrangemanget i Stockholm är unikt på flera sätt. Kongressen, som har temat Future Medicines for One World, samlar ett stort antal av världens ledande experter. Anslaget är brett och täcker ett flertal aspekter av läkemedel – allt utifrån ett systemtänkande, systems approach, som betonar helhetssynen på läkemedel, från drug discovery till användning och uppföljning.

Bland invigningstalarna märktes internationella auktoriteter som professor Hiroaki Kitano vid Systems Biology Institute i Japan och Dan Hartman, chef för Integrated Development vid Bill & Melinda Gates Foundation.

Kongressen, som lockar delegater från över 70 länder, arrangeras av FIP, International Pharmaceutical Federation, och EUFEPS, European Federation of Pharmaceutical Sciences med Apotekarsocieteten som ordförande i den lokala värdorganisationen. På kongressens webbplats finns hela listan över inbjudna talare liksom det vetenskapliga programmet.

Presskontakt
För medieförfrågningar: Lin-Nam Wang, Communications Manager, International Pharmaceutical Federation, tel. +31 6 31 62 91 60
Email linnam@fip.org

För kontakt med den lokala värdorganisationen: Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten och ordförande i den nordiska organisationskommittén +46 76 855 96 48

Apotekarsocieteten i central roll vid världskonferens i Stockholm

Apotekarsocieteten spelar en av huvudrollerna då PSCW, the 6th Pharmaceutical Sciences World Congress, arrangeras i Stockholm den 21–24 maj.

Den högprofilerade världskonferensen om framtidens läkemedel utgör starten för att förmedla den senaste kunskapen för att förbättra hälsoläget i utsatta delar av världen. Upplägget är helt nytt och lockar även Bill & Melinda Gates Foundation till Sverige.

– Vi är oerhört stolta över att ha fått den här kongressen till Stockholm. Det är en ära för mig att få hälsa delegater från hela världen välkomna under öppningsceremonin, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten och ordförande i den nordiska organisationskommittén.

PSWC är världens största konferens inom farmaceutisk vetenskap och arrangemanget i Stockholm är unikt på flera sätt. Temat för kongressen är Future Medicines for One World, och det är första gången som en vetenskaplig sammankomst av det här slaget också utgör startpunkten för ett arbete som går ut på att förmedla den senaste kunskapen till globala aktörer som har potential att på olika sätt göra viktiga insatser.

Det är bakgrunden till intresset från Bill & Melinda Gates Foundation och IMI, Innovative Medicines Initiative, som båda finns representerade på Stockholmsmässan. Dan Hartman, chef för Integrated Development vid Bill & Melinda Gates Foundation, kommer att leda en session om utveckling av nya terapier mot bland annat malaria och sömnsjuka. Stiftelsen när en uttalad förhoppning om att kongressen i Stockholm ska leda till nya partnerskap i arbetet för global hälsa.

– Det här är ett tydligt exempel på att kongressen kommer att belysa högaktuella frågor kring globala hälsoutmaningar och hur forskning och kunskap ska kunna omsättas till praktisk nytta, säger Karin Meyer.

Ett ledord för kongressen är systemtänkande, systems approach, som betonar helhetssynen på läkemedel – utveckling, användning och uppföljning av effekter. I ett längre perspektiv handlar det om att säkerställa att världens befolkning på bästa sätt ska få tillgång till nya och säkra läkemedel.

– Det är en avgörande parameter i framtidens läkemedelsutveckling och helt i linje med Apotekarsocietetens uppdrag, säger Karin Meyer.

Kongressen, som lockar delegater från över 70 länder, arrangeras av FIP, International Pharmaceutical Federation, och EUFEPS, European Federation of Pharmaceutical Sciences. Apotekarsocietetens centrala roll i arrangemanget visar på organisationens starka vetenskapliga profil.

Bland invigningstalarna märks internationella auktoriteter som professor Hiroaki Kitano vid Systems Biology Institute i Japan och tidigare nämnde Dan Hartman vid Gates Foundation.

Under konferensdagarna arrangeras separata program kring regulatoriska frågor, läkemedelsutveckling och tillverkning. Hela konferensprogrammet här.

För mer information, kontakta Karin Meyer, + 46 76 855 96 48.

Till pressreleasen på MyNewsDesk

Pressinbjudan: Gates Foundation på världskonferens om framtidens läkemedel i Stockholm

Den 21-24 maj står Stockholm som värd för PSCW, the 6th Pharmaceutical Sciences World Congress.

Den högprofilerade konferensen om framtidens läkemedel utgör starten för att förmedla den senaste kunskapen för att förbättra hälsoläget i utsatta delar av världen. Upplägget är helt nytt och lockar även Bill & Melinda Gates Foundation till Sverige. Målet är att kongressen i Stockholm ska bli en bas för att skapa nya allianser i arbetet för global hälsa.

– Kongressen kommer att belysa ett flertal högaktuella frågor kring globala hälsoutmaningar och hur forskning och kunskap ska kunna omsättas till praktisk nytta, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten och ordförande i den nordiska organisationskommittén.

Apotekarsocieteten är lokal värd för arrangemanget, något som visar på organisationens allt starkare vetenskapliga profil.

PSWC är världens största konferens inom farmaceutisk vetenskap och arrangemanget i Stockholm är unikt på flera sätt. Kongressen, som har temat Future Medicines for One World, samlar ett stort antal av världens ledande experter. Anslaget är brett och täcker ett flertal aspekter av läkemedel – allt utifrån ett systemtänkande, systems approach, som betonar helhetssynen på läkemedel, från drug discovery till användning och uppföljning.

Bland invigningstalarna märks internationella auktoriteter som professor Hiroaki Kitano vid Systems Biology Institute i Japan och Dan Hartman, chef för Integrated Development vid Bill & Melinda Gates Foundation.

Kongressen, som lockar delegater från över 70 länder, arrangeras av FIP, International Pharmaceutical Federation, och EUFEPS, European Federation of Pharmaceutical Sciences. På kongressens webbplats finns hela listan över inbjudna talare liksom det vetenskapliga programmet.

Presskontakt
För medieförfrågningar: Lin-Nam Wang, Communications Manager, International Pharmaceutical Federation, tel. +31 6 31 62 91 60.
För kontakt med den lokala värdorganisationen: Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten och ordförande i den nordiska organisationskommittén tel + 46 76 855 96 48.

Till pressreleasen på MyNewsDesk

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin får 4,5 miljoner för fortsatt arbete med att hjälpa och stödja nyanlända apotekare

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin har tillsammans med Sveriges Farmaceuter, Almega och Svensk Handel sökt och beviljats Främjandemedel även 2017. Liksom tidigare år kommer medlen användas för att översätta Läkemedelsakademins e-learning kurser inom farmakoterapi till arabiska. Nytt för i år är en stor satsning på kommunikationsträning i yrkessvenska samt att fördjupa och utvidga kursen i Apotekssvenska. En riktad satsning görs också för att stödja de farmaceuter som ska göra universitetens kunskapsprov och/eller genomgå kompletteringsutbildningarna för att få sin svenska legitimation. Som förberedelse och stöd för de prov och kompletteringsutbildningar som universiteten i Göteborg och Uppsala arbetar med kommer Läkemedelsakademins svenska e-learningkurser i farmakoterapi och egenvård göras tillgängliga. Totalt har parterna beviljats knappt 4,5 miljoner kronor.

– Det är mycket glädjande att vi ännu ett år har fått förtroende att fortsätta detta viktiga arbete med att förkorta nyanlända apotekares väg till arbetslivet. Ett arbete som även uppmärksammades internationellt vid FIP-kongressen förra året, säger Karin Meyer vd Apotekarsocieteten. Intresset för denna vår svenska modell är stort och utbildningsledare Annika Tengvall kommer att medverka i en session kring detta på den kommande FIP-kongressen i september.

Bakgrunden till dessa Främjandemedel är det under senare åren stora antalet nyanlända apotekare från bl.a. Syrien men även från andra länder utanför EU i kombination med den rådande farmaceutbristen på den svenska apoteksmarknaden. Med hjälp av medlen som Arbetsförmedlingen har beviljat kan processen för nyanlända apotekares etablering på arbetsmarknaden påskyndas.

För mer information kontakta:
Annika Tengvall, Läkemedelsakademin, 08-723 50 47
Johan Sommar, Svensk Handel, 010-471 85 781
Åsa Ramel, Apoteksföretagen inom Almega, 08-762 6846
Jenny Harlin, Sveriges Farmaceuter, 08-507 999 05

Till pressreleasen på MyNewsDesk

Så kan hepatit C elimineras till 2030 – seminarium i Stockholm den 27 april

Uppemot 150 miljoner människor lider av kronisk hepatit C. Många av de drabbade är injicerande missbrukare som idag inte får någon behandling. Hur kan vi i Sverige bidra till att nå WHO‐målet att eliminera hepatit C som ett globalt hälsohot till år 2030? Det är ämnet för ett seminarium på Apotekarsocieteten den 27 april i Stockholm.
– Apotekarsocieteten har som ändamål att verka för en bra utveckling och användning av läkemedel. Därför känns det naturligt att vi tillsammans med U-FOLD vid Uppsala universitet engagerar oss i denna viktiga fråga, säger Karin Meyer, VD vid Apotekarsocieteten

Hepatit C är en leverinflammation som kan orsaka skrumplever, leversvikt, levercancer och för tidig död Fram till nyligen bestod behandlingen av injektioner med interferon och ribavirin, en behandling som kan ge svåra biverkningar samtidigt som den på sin höjd botar hälften av fallen. På senare tid har det kommit en rad nya och effektiva läkemedel mot denna dödliga virussjukdom. Med dessa läkemedel finns en möjlighet att få bukt med hepatit C, även bland injicerande missbrukare.
Den 27 april bjuder Uppsala universitet genom U-FOLD (Forum för forskning om läkemedels- och drogberoende) och Apotekarsocieteten in till ett seminarium där svensk expertis presenterar ett konsensusdokument med föreslagna riktlinjer om hur vi i Sverige kan bidra till att nå WHO:s mål att kunna avföra hepatit C som ett globalt hälsohot år 2030.

– Det viktiga är nu att sprida kunskapen om diagnos och behandling, säger Karin Meyer. Personer som injicerar droger och LARO-patienter spelar en viktig roll här då de annars är med och sprider sjukdomen.
(LARO = läkemedelsassisterad rehabilitering av opiatberoende)

Vid seminariet deltar expertgruppen som tagit fram konsensusdokumentet:
Marianne Alanko-Blomé, MD, PhD, specialistläkare i infektionssjukdomar samt medicinskt ansvarig för sprutbytet i Malmö
Soo Aleman, Docent, biträdande överläkare, Infektion/Gastrocentrum, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
Nadja Eriksson, överläkare, sektionschef Beroendecentrum, Stockholm
Martin Kåberg, överläkare, Psykiatri/beroende & Infektion, medicinskt ansvarig för sprututbytet i Stockholm
Lars-Håkan Nilsson, specialistläkare i psykiatri och medicinsk rådgivare vid Kriminalvården
Anders Nystedt, smittskyddsläkare, Region Norrbotten
Fred Nyberg, professor och koordinator för U-FOLD, Uppsala universitet
Moderator: Karin Meyer, VD för Apotekarsocieteten, Stockholm

Seminariet äger rum torsdag den 27 april kl. 10.00–12.00 på Apotekarsocieteten, Wallingatan 26 A, Stockholm

Press som önskar delta anmäler sig till birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se

Övriga anmäler sig via denna länk

Apotekarsocieteten samlar styrkorna för att ta EMA till Sverige

Konkurrensen om EMA, den europeiska läkemedelsmyndigheten, hårdnar.

Sedan Storbritannien nu formellt inlett sitt utträde ur EU kämpar över 20 länder för att få bli nytt värdland för den betydelsefulla myndigheten.

Nu samlar Apotekarsocieteten de svenska styrkorna i EMA-kampen och bjuder in till frukostmöte med rubriken ”Vad händer och hur kan vi bidra?”

– Självklart vill vi göra allt som står i vår makt. Skulle vi lyckas med att få EMA till Sverige skulle det betyda ett jättelyft för Sverige som läkemedelsnation, säger Karin Meyer, VD på Apotekarsocieteten.

Apotekarsocieteten har sedan det stod klart att Storbritannien lämnar EU tagit aktiv del i arbetet för att få EMA till Sverige. Konkurrensen är hård, men Karin Meyer är försiktigt optimistisk.

– Det finns flera länder som uppfyller de formella kraven, men vi menar att Sverige har unika styrkor, säger hon. Exempelvis att det svenska Läkemedelsverket åtnjuter den största respekt och är den europeiska läkemedelsmyndighet som vid sidan av värdnationen anförtros flest uppdrag från EMA.

Vid frukostmötet som äger rum i morgon, den 4 april, medverkar Christer Asp, som leder regeringens EMA-sekretariat, och Maria Lönn, processledare för regionala och lokala insatser, Länsstyrelsen i Stockholms län.

Att den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC redan ligger i Sverige har lyfts fram som något som ökar Sveriges chanser att bli värdland åt EMA.

– Det finns absolut synergieffekter, men säkert finns det också de som argumenterar för att EMA bör placeras i något av de länder som ännu inte har någon europeisk myndighet, säger Karin Meyer.

Det som Apotekarsocieteten framförallt vill lyfta i EMA-diskussionen är vad Sverige som internationellt framstående forsknings- och kunskapsnation kan bidra med till den europeiska läkemedelsmyndighetens arbete.

– EMA:s ledande läkemedelsexperter behöver inte bara bostäder och skolor, de ska också kunna verka i en vetenskaplig miljö där de livsviktiga investeringarna i forskning, utveckling och innovation fortsätter, säger Karin Meyer. Det är tack vare investeringar som gjordes för 20–30 år sedan som vi skördar framgångar inom det här området idag. Utan den framsyntheten hade vi aldrig kunnat vara med och tävla om EMA.
Om de europeiska regeringscheferna, kanske redan i juni, säger ja till Sverige som nytt EMA-land placeras myndigheten i Norra Hagastaden, ett område som just nu tar form intill Karolinska Institutet och Nya Karolinska Sjukhuset.

Frukostseminariet är tisdag den 4 april kl 8.00-9.00 på Apotekarsocieteten, Wallingatan 26A

Press anmäler sig till birgitta.karpesjo@apotekarsocieteten.se

Övriga anmäler sig via denna länk