Bra att vara medlem i Apotekarsocieteten

På frågan ”hur sannolikt är det att du skulle rekommendera ett medlemskap i Apotekarsocieteten” svarade 42% en nia eller tia på en 10-gradig skala i den enkät som gjordes bland föreningens medlemmar under våren.

Av de nära 1000 medlemmar som svarat på enkäten är en stor del, nästan 40% verksamma inom läkemedelsindustri, 26% inom apotek och 17% i hälso- och sjukvård. På frågan inom vilka områden som medlemmarna arbetar svarar en majoritet att de arbetar inom forskning- och utveckling och det följs av öppenvårdsapotek, kliniska studier, kvalitet, hälso- och sjukvård och Regulatory Affairs.

Viktigast i medlemskapet är de aktiviteter som erbjuds i kretsar och sektioner.

Med enkäten som grund kommer vi att fortsätta arbetet med att vara en relevant aktör och erbjuda ett värdefullt medlemskap.

Tack alla ni som bidragit genom att att svara på enkäten!

Apotekarsocietetens medlemsundersökning våren 2020