Bra att förenkla samt ytterligare harmonisera kraven för kliniska prövningar inom EU

Apotekarsocieteten välkomnar målsättningen att förenkla samt ytterligare harmonisera kraven för klinisk prövning inom EU. Nationella särkrav vid multinationella prövningar komplicerar och förslaget till förordning är ett steg i riktning mot att förenkla samarbete över nationsgränserna inom EU och därmed göra det mer attraktivt att genomföra kliniska prövningar i Europa.

Till hela remissvaret