Läkemedelskemi, 4:e utg.

Läkemedelskemi, 4:e utg.

390,00 kr inkl. moms

Beställ via formuläret

Författare: Claesson Alf , Svensson Uno
Artikelnr: 11711
ISBN: 9789163923111
Vikt: 1150 g
Storlek: 170 x 245 mm

Boken behandlar läkemedel, främst de som är registrerade i Sverige, ur ett kemiskt-farmakologiskt perspektiv. Tonvikten är lagd på det unika med en viss strukturell klass av läkemedel jämte struktur-effektsamband och släktskap mellan olika klasser av läkemedel.

Denna fjärde utgåva av Läkemedelskemi är på 492 sidor och behandlar våra läkemedel ur ett brett kemiskt-farmakologiskt perspektiv, som inbegriper allt ifrån design av nya läkemedelsmolekyler och beskrivningar av de existerande till läkemedelssäkerhet, patent och detaljerade beskrivningar av läkemedelsgrupperna.

Här ges en bakgrund till hur man designar/uppfinner nya läkemedel samt vilka olika typer av makromolekyler som är måltavlor (receptorer) för läkemedelsmolekyler. Vidare redogörs för struktur-effektsamband, vilka fysikalisk-kemiska egenskaper, som avgör selektivitet till en viss receptor, samt hur egenskaperna styr absorption och utsöndring. Även behandlas industriell utveckling av läkemedel inklusive flera belysande exempel.
Två helt nya kapitel ger en aktuell bild av de nyskapande biologiska läkemedlen respektive hur nya substanser utvärderas säkerhetsmässigt.
Boken vänder sig till alla som studerar kemi/biologi, arbetar med läkemedel eller är allmänt intresserade av de kemiska och innovativa aspekterna på läkemedel.

Läkemedelskemi, 4:e utg.

390,00 kr inkl. moms

Beställ via formuläret

Beställningsformulär

Dina kontaktuppgifter/Your contact details

Faktureringsadress/Billing address

Leveransadress/Delivery Address

Om annan adress än ovan/If the address other than the above

Leveransadress/Delivery Address

Jag är medlem och erhåller 15% rabatt/I'm a member and receive a 15% discount

Jag är student och erhåller 15% rabatt/I'm a student and receive a 15% discount

Jag godkänner att mina uppgifter sparas för att hantera min order/I agree that my information will be saved to manage my order