Inlägg av Birgitta Karpesjö

Möt Apotekarsocieteten i Almedalen

Apotekarsocieteten är på plats i Almedalen från söndag till torsdag. Den 4 juli arrangerar vi tillsammans med Uppsala universitet och LIF ett seminarium kring Samhällsvärdet av läkemedelsforskning – vad får […]

En organisation med vind i seglen

Riktningen är utstakad. Målen är satta. Stadgarna är reviderade. Föreningens policyprogram och budgetramar är tagna. Ny styrelse är vald. Fullmäktige, det vill säga våra medlemmar, har sagt sitt. Så nu […]

Nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten

Apotekarsocietetens fullmäktige beslutade den 26 maj enhälligt att till hedersledamöter kalla Professor Kristina Luthman och Docent Conny Bogentoft med följande motiveringar. Professor Kristina Luthman har under många år varit ledande i utvecklingen av läkemedelskemi i […]

Stipendium för apoteksforskning

Apotekarsocieteten utlyser ett stipendium om 150 000 kronor för forskning som syftar till att stödja och utveckla den professionella verksamheten på svenska öppenvårdsapotek. Detta kan göras inom områden som: Apoteksverksamhet […]

Kampen mot antibiotikaresistens

Läkemedelsvärlden tar pulsen på – kampen mot antibiotikaresistens Så ska fler bli medvetna om allvaret Antibiotikaresistens är ett av de största globala hälsohoten enligt Världshälsoorganisationen WHO. Men trots att ”alla” […]