Svensk GPP- God apotekssed för apotek och sjukvårdsfarmaci i Sverige

Svensk GPP – God apotekssed  för apotek och sjukvårdsfarmaci i Sverige är framtagen efter den internationella standarden i  samarbete mellan Apotekarsocieteten och Sveriges Apoteksförening och i samråd med tillsynsmyndigheter.

Den första internationella versionen antogs 1993 av FIP (Internationella farmaceutorganisationen) och hösten 2011 kom den första svenska versionen. Nu finns den andra reviderade versionen. GPP är en av flera standarder inom läkemedelskedjan som GLP (Good Laboratory Practice) för läkemedelsutveckling, GCP (Good Clinical Practice) för kliniska prövningar, GMP (Good Manufacturing Practice) för tillverkning och GDP (Good Distribution Practice) för distributionsledet innan apotek.