Professioner i samverkan för en optimal läkemedelsanvändning med personen i centrum

En optimal läkemedelsanvändning är något som sträcker sig över många professionsgränser och över många vårdformer. Strukturer och låsningar leder till att information inte finns med i alla led kring den enskilde individens vård och behandling. Läkemedel är också en behandling som patienten själv ansvarar för att den genomförs. Apoteken är den part som många gånger träffar individen flera gånger innan en ny kontakt med vården. Hur kan processen kring läkemedelsbehandling förbättras? Var i processen kan vem bidra bäst med vad? Vilka krav ställer vi på de tekniska system som skulle stödja denna process? Hur får vi med alla vårdformer mm? Detta är en av Apotekarsocietetens prioriterade frågor och där vi bland annat har startat ett projekt tillsammans med representanter från Sveriges Läkarförbund, Vårdförbundet, Sveriges Farmaceuter och HSO (sammanslutningen för olika patientorganisationer).

Förutom dessa diskussioner ingår vi i referensgrupper för:

Ökat fokus på kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden. Dir 2015:118.
Apotekarsocietetens synpunkter på innehåll i den kommande apoteksutredningen augusti 2015.

Nationella läkemedelsstrategin som har kommit med ett uppdaterat dokument i december 2015.

Kontakt

Birgitta Karpesjö
Kommunikationsansvarig
Tel: 08 – 723 50 42