Kampen mot antibiotikaresistens

I dagens sjukvård tar vi behandling av infektioner med antibiotika som en självklarhet. Men det finns ett mörkt moln; ökningen av resistens mot existerande antibiotika och svårigheten att hitta nya substanser och angreppssätt.

Antibiotikaresistens utgör ett hot mot hela sjukvården, inte bara vid behandling av infektionssjukdomar utan även vid exempelvis transplantationer, kirurgi och cancerbehandlingar som kräver välfungerande infektionsskydd. Antibiotikaresistens utgör ett av vår tids största hot mot den globala folkhälsan.

Apotekarsocieteten verkar för att göra Sverige kunnigare om läkemedel. Kampen mot antibiotikaresistens syftar till att presentera och sprida kunskap om antibiotikaresistens genom att bidra med kunskapsunderlag för politiker och andra beslutsfattare samt informationsinsatser riktade mot sjukvård och allmänhet. De frågor vi i första hand fokuserar på är att:

  • Bidra till ökad kunskap om antibiotikaresistens genom olika sammankomster såsom frukostseminarier, medverkan vid Apoteksforum, vetenskapliga symposier och debatter.
  • Medverka till optimerad användning av befintliga antibiotika samt säkra tillgången till antibiotika av särskilt medicinskt värde. I detta arbetar vi bland annat inom samverkansplattformen PLATINEA (PLATtform för INnovation av Existerande Antibiotika)
  • Vi skriver debattartiklar och arrangerar frukostseminarier i samarbete mellan Apotekarsocieteten och Läkemedelsvärlden. Den 23 maj 2019 anordnades en heldag, Kampen mot antibiotikaresistens – från ord till handling. De olika seminarierna har även uppmärksammats av Läkemedelsvärlden.

Debattartiklar och annat i media

8 juli 2019 Karin Meyer i Aftonbladets podd Antibiotikaresistens – vår tids stora hot?

5 juli 2019, SvD Debatt Karin Meyer: Total kollaps för folkhälsan om vi inte agerar

5 maj 2018 Uppsala Nya Tidning Karin Meyer och Björn Olsen. Det är allas ansvar

Nedan har vi samlat länkar till ett antal inspelningar från sammankomster på temat samt artiklar som Läkemedelsvärlden publicerat.

Huvudtema: Kampen mot antibiotikaresistens

23 maj 2019: Från ord till handling
Inspelning här (öppen länk). Till artikel hos Läkemedelsvärlden

9 april 2019: Antibakteriell behandling på smartare sätt
Till artikel hos Läkemedelsvärlden

13 februari 2019: Framtidens antibakteriella behandlingar – vad är på gång
 Till artikel hos Läkemedelsvärlden

5 december 2018: När och var uppstår resistens
Till artikel hos Läkemedelsvärlden

22 oktober 2018: Fokus på miljö och läkemedelstillverkning
Till artikel hos Läkemedelsvärlden

9 oktober 2018: Apoteksforum. Kampen mot antibiotikaresistens – så kan du på apotek göra skillnad
Till artikel hos Läkemedelsvärlden

7 maj 2018: Kampen mot antibiotikaresistens
Till artikel hos Läkemedelsvärlden

Intervjuer med vissa medverkande gjordes av Läkemedelsvärlden innan seminariet

Otto Cars, ReAct
Stephan Stenmark, Strama
Joakim Larsson, Göteborgs universitet
Anders Karlén, Uppsala universitet

29 oktober. Klok antibiotikabehandling av vanliga infektioner i öppen vård.
Sektionen för öppenvårdsfarmaci. Inspelning här (endast för medlemmar i Apotekarsocieteten)

Kontakt

Maria Mårfält
tf VD
maria.marfalt@apotekarsocieteten.se
Tel: 08 – 723 50 44

Porträtt Lisa Bandholts, vetenskaplig sekreterare.

Lisa Bandholtz
Vetenskaplig sekreterare
lisa.bandholtz@apotekarsocieteten.se
Tel: 08 – 723 50 39