Apotekens verksamhet och dess bidrag till en bra läkemedelsanvändning

Apoteken är en del i kedjan när läkemedel är den valda behandlingen. Merparten av denna behandling sköts av patienten själv och där är apoteken en part för att denna kedja från förskrivare till patient ska fungera. Ett sätt att stödja detta är att dela ut stipendier för forskning inom området  vilket gjordes under 2018.

Kontakt

Maria Mårfält
tf VD
maria.marfalt@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 723 50 44