Framtidens läkemedel

Agenda för hälsa och välstånd

Apotekarsocieteten ingick tillsammans med 23 andra organisationer i Forska!Sveriges projekt Agenda för hälsa och välstånd.

Projektet presenterade våren 2015 14 konkreta åtgärdsförslag med handlingsplaner, i syfte att stärka life science-systemet i Sverige

Till projektets hemsida

Kontakt

Karin Meyer
VD
karin.meyer@apotekarsocieteten.se
Telefon 08 723 50 61