Apotekarsocietetens Scheelepristagare 2017 uppmärksammas i Onkologi i Sverige

Professor Charles L Sawyers var mottagare av Apotekarsocietetens Scheelepris 2017. Han fick priset för sitt arbete som lett till insikter om de molekylära mekanismer som orsakar tumörers resistens mot cancerläkemedel vilket har banat väg för utveckling av nya effektiva behandlingar som lett till ökad överlevnad för många patienter. Fokus på hans forskning har varit KML och prostatacancer.

Den 16 november anordnades Scheelesymposiet och i samband med detta gjorde Onkologi i Sverige en intervju med honom. Läs hela reportaget här