Apotekarsocietetens remissvar om KAM/KAV: Bra att alla terapier ska implementeras med samma krav

Apotekarsocieteten har lämnat synpunkter på utredningen om Komplementär och alternativ medicin och vård (KAM/KAV-utredningen). Apotekarsocieteten stödjer förslaget att det tydliggörs om vad som ska gälla för dessa behandlingar samt deras relation till hälso- och sjukvården men lyfter att vissa klargöranden kring behandling av allvarliga sjukdomar och symtom behöver förtydligas.

Vidare välkomnar Apotekarsocieteten utredarens förslag att all implementering av terapier inom hälso- och sjukvården ska ha samma krav.

Apotekarsocietetens remissvar KAM och KAV

Till Apotekarsocietetens samtliga remissvar