pu3ovabyp5go22qtjgvz

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin får 4,5 miljoner för fortsatt arbete med att hjälpa och stödja nyanlända apotekare

Apotekarsocietetens dotterbolag Läkemedelsakademin har tillsammans med Sveriges Farmaceuter, Almega och Svensk Handel sökt och beviljats Främjandemedel även 2017. Liksom tidigare år kommer medlen användas för att översätta Läkemedelsakademins e-learning kurser inom farmakoterapi till arabiska. Nytt för i år är en stor satsning på kommunikationsträning i yrkessvenska samt att fördjupa och utvidga kursen i Apotekssvenska. En riktad satsning görs också för att stödja de farmaceuter som ska göra universitetens kunskapsprov och/eller genomgå kompletteringsutbildningarna för att få sin svenska legitimation. Som förberedelse och stöd för de prov och kompletteringsutbildningar som universiteten i Göteborg och Uppsala arbetar med kommer Läkemedelsakademins svenska e-learningkurser i farmakoterapi och egenvård göras tillgängliga. Totalt har parterna beviljats knappt 4,5 miljoner kronor.

– Det är mycket glädjande att vi ännu ett år har fått förtroende att fortsätta detta viktiga arbete med att förkorta nyanlända apotekares väg till arbetslivet. Ett arbete som även uppmärksammades internationellt vid FIP-kongressen förra året, säger Karin Meyer vd Apotekarsocieteten. Intresset för denna vår svenska modell är stort och utbildningsledare Annika Tengvall kommer att medverka i en session kring detta på den kommande FIP-kongressen i september.

Bakgrunden till dessa Främjandemedel är det under senare åren stora antalet nyanlända apotekare från bl.a. Syrien men även från andra länder utanför EU i kombination med den rådande farmaceutbristen på den svenska apoteksmarknaden. Med hjälp av medlen som Arbetsförmedlingen har beviljat kan processen för nyanlända apotekares etablering på arbetsmarknaden påskyndas.

För mer information kontakta:
Annika Tengvall, Läkemedelsakademin, 08-723 50 47
Johan Sommar, Svensk Handel, 010-471 85 781
Åsa Ramel, Apoteksföretagen inom Almega, 08-762 6846
Jenny Harlin, Sveriges Farmaceuter, 08-507 999 05

Till pressreleasen på MyNewsDesk