Apotekarsocieteten välkomnar subvention av hepatit C-läkemedel

Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV, har beslutat att subventionera botande hepatit C-läkemedel till alla patienter oavsett sjukdomsstadium. Fram till nu har subvention endast gällt för behandling av de svårast sjuka patienterna, men tack vare dramatiskt minskade läkemedelskostnader blir det nu möjligt att behandla alla med hepatit C-infektion.

– Detta är ett mycket glädjande beslut. Behandling till alla drabbade är en förutsättning för att nå WHO-målet att eliminera hepatit C som ett globalt hälsohot till år 2030, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten.

Hepatit C är en virusinfektion som kan orsaka skrumplever, leversvikt, levercancer och för tidig död. Fram till för bara några år sedan kunde vården bara erbjuda interferon och ribavirin, en behandling som ger svåra biverkningar samtidigt som den på sin höjd botar hälften av fallen.

Med början år 2014 har en rad nya och effektiva läkemedel med mild biverkningsprofil kommit. Problemet var priset – då det kunde kosta långt över en miljon kronor att behandla en patient fanns inte de ekonomiska förutsättningarna för att behandla alla de uppskattningsvis 40 000 personer i Sverige som bar på smittan. Idag finns behandlingsalternativ som kostar under 100 000 kronor vilket möjliggör subvention av läkemedel till alla med hepatit C, oavsett fibrosstadium och genotyp.

– Det innebär att långt fler patienter kommer att bli botade och att smittspridningen kan minska, säger Karin Meyer. Det är även en viktig pusselbit för att Sverige på allvar ska kunna bidra till WHO-målet att eliminera hepatit C som ett globalt hälsohot till år 2030.

Att läkemedlen nu blir ekonomiskt tillgängliga är ett avgörande framsteg i kampen mot denna dödliga virussjukdom, men i ett nästa steg är det även viktigt att förbättra förutsättningarna för screening och diagnos av de patientgrupper som är svåra för sjukvården att nå, menar Karin Meyer.

– Det gäller framför allt patienter som injicerar narkotika, och för att uppnå detta krävs att samarbetet mellan infektionsavdelningar, psykiatri, kriminalvård, socialtjänst och andra aktörer optimeras.

Hur detta samarbete ska gå till finns beskrivet i ett konsensusdokument som är framtaget av en tvärvetenskaplig expertgrupp från olika delar inom psykiatri, beroendevård och infektionskliniker. Konsensusdokument om förbättringar i behandlingen av hepatit C för personer som injicerar droger presenterades av U-FOLD och Apotekarsocieteten under våren 2017.