Dags att utreda om utbyte av läkemedel även utanför förmånen

Nu närmar sig genomförandet att läkemedel som förskrivs utanför förmånen kan bytas till ett innanför förmånen. TLVs förslag till ändringar i föreskrifterna tillstyrks av Apotekarsocieteten.

Som ett nästa steg uppmanar föreningen Socialdepartementet att utreda förutsättningarna för byte mellan två läkemedel som båda ligger utanför förmånen.

Till Apotekarsocietetens remissvar.

Tidigare remissvar i samma fråga