Apotekarsocieteten har fått två nya hedersledamöter

Carin Svensson och Richard Bergström valdes enhälligt till hedersledamöter i Apotekarsocieteten vid 2022 års fullmäktige.