Apotekarsocieteten gett inspel till forskningspropositionen 2020

Apotekarsocieteten har idag skickat in sina synpunkter inför den kommande forskningspropositionen.

– Två frågor som vi lyfter är vikten av forskning kring läkemedel i användning samt att Sveriges position inom antibiotikaområdet ska vara fortsatt stark, säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten. För båda dessa områden ger vi konkreta förslag på hur de kan stärkas.

Ett annat område som föreningen lyfter är vikten av kompetensförsörjning inom hela utvecklingskedjan för läkemedel och medicintekniska produkter samt att förutsättningar för att lättare kunna göra kliniska studier i Sverige.

– Kompetensförsörjning inom hela utvecklingskedjan för läkemedel och medicinteknik är en nyckelfråga för Sverige som life science-nation. Det gäller inte minst inom de specifika forskningsområdena som är kritiska för den avancerade produktutvecklingen kopplat till life science/läkemedelsutveckling, säger Karin Meyer

Apotekarsocieteten ger förslag inom följande områden:

  • Förutsättningar för forskning och innovation
  • Förbättra förutsättningarna för klinisk forskning
  • Nationell samordning av hälsodata för att möjliggöra precisionsmedicin
  • Långsiktig kompetensförsörjning inom läkemedelsutveckling
  • Forskning av läkemedel i användning ska stärkas
  • Antibiotika – Sveriges position inom området ska vara fortsatt stark såväl nationellt som internationellt
  • Forskning, utveckling och utbildning inom medicinteknik behöver stärkas

Hela dokumentet:
Apotekarsocietetens synpunkter inför forskningspropositionen 2020