Forska Sverige

Apotekarsocieteten en av 31 organisationer för långsiktig samverkan för life science

 

I syfte att bidra till ökad hälsa och välstånd i Sverige går nu 31 organisationer ihop för att samverka under Forska!Sveriges ledning. Organisationerna, som representerar akademi, vård, näringsliv, fackförbund samt patient- och andra intresseorganisationer, kommer samverka långsiktigt för att förbättra förutsättningarna för medicinsk forskning, företagnade och vård.

Under förra året initierade Forska!Sverige ett samverkansprojekt med en mängd aktörer inom life science. Baserat på en gemensam analys av hela systemet, från medicinsk forskning till patientnytta, arbetades ett åtgärdsförslag fram för att investeringar i forskning och innovation ska leda till ökad hälsa och välstånd. Dessa presenterades i maj 2015 i rapporten ”Agenda för hälsa och välstånd”.

– Den bredd av medverkande som finns i detta projekt gör att det känns självklart att vara med i det fortsätta arbetet att verka för en långsiktig satsning på  life science i Sverige säger Karin Meyer, VD Apotekarsocieteten.

Läs mer här