Apotek efterlyser mer information från förskrivare

Kommunikationen mellan förskrivare och apotekspersonal kan förbättras. Det framgår av en ny rapport som tagits fram inom ramen för den nationella läkemedelsstrategin. Bakgrunden är ett projekt kring kommunikationen mellan apotek och förskrivare som Apotekarsocieteten genomförde under hösten 2018. Grundfrågan var hur kommunikationen kan förbättras och vilken typ av information som är aktuell. Projektet genomfördes med hjälp av undersökningsföretaget Ipsos i form av fokusgrupper och djupintervjuer med förskrivare, farmaceuter på öppenvårdsapotek och även med patienter.

Till slutrapporten

Läkemedelsvärlden.se har skrivit om rapporten.

Apotekarsocieteten startar uppdrag inom nationella läkemedelsstrategin