Anna Fornell mottagare av Phabian Award 2019

Anna Fornell från Lunds universitet är mottagare av Phabian Award 2019. Anna får utmärkelsen för sin avhandling ”Acoustic manipulation of cells and microbeads in droplet microfluidics”.

Motiveringen från juryn är : ”Anna Fornells avhandling innehåller ett innovativt sätt att transportera och separera celler och mikropartiklar i mikrofluidiska system med hjälp av ultraljud. Tekniken innebär att små droppar av vatten som innehåller celler etc. transporteras i ett flöde av olja. Genom att variera styrkan och geometrin av ultraljudet kan t.ex. celler anrikas i olika flödesvägar. Fortsatt forskning kommer bl.a. att fokuseras på möjligheter att utföra analytiskt kemiska operationer i de separerade cellerna.”

Phabian Award delas ut av Sektionen för läkemedelsanalys inom Apotekarsocieteten. Priset instiftades 2004 som ett årligt stipendium för bästa svenska doktorsavhandling inom området farmaceutisk och biomedicinsk analys –The Phabian Award. Namnet är som framgår en anglifierad förkortning av föreningens ansvarsområde. Förutom äran omfattar stipendiet 25 000 kronor.