Ändringar i GMP förslag för mindre utsläpp vid tillverkning av antibiotika

Ett svenskt förslag om att använda standarden GMP för att minska industrins miljöutsläpp vid tillverkning som orsakar antibiotikaresistens diskuteras i EU.

Det framkom vid det frukostseminarium som Apotekarsocieteten och Läkemedelsvärlden.se arrangerade i morse på temat ”Kampen mot antibiotikaresistens”. Fokus på seminariet var Miljö och tillverkning. Deltog gjorde Bengt Mattson, LIF och Kia Salin från Läkemedelsverket. Läs mer på Läkemedelsvärlden.se