Anders Thorsted vinner Rosenönpriset för avhandling inom farmakometri

Möt 2022 års Rosenönpristagare Anders Thorsted som belönats med 30 000 kr för sin avhandling inom farmakometri. Apotekarsocietetens Sektion för farmakokinetik och läkemedelsmetabolism med stöd av Astrazeneca och Pharmatheus.