Akademiskt jubileum ramade in installationen av Apotekarsocietetens nya hedersledamöter

Professor Kristina Luthman och docent Conny Bogentoft är nya hedersledamöter i Apotekarsocieteten. Installationen ägde rum i samband med det högtidliga firandet av Farmaceutiska fakultetens 50-årsjubileum vid Uppsala universitet fredagen den 26 oktober.

– Jag är både glad och hedrad. Apotekarsocieteten är en viktig aktör när det gäller läkemedelsfrågor och läkemedelsrelaterad utbildning, kommenterar Kristina Luthman utnämningen.

Till hedersledamöter utses personer som lagt ned ett förtjänstfullt arbete inom läkemedelsområdet och/eller ett stort engagemang inom Apotekarsocieteten och för organisationens frågor.

Professor Kristina Luthman har under många år varit ledande i utvecklingen av området läkemedelskemi, såväl i Sverige som internationellt. Hon har bedrivit världsledande forskning vid flera framstående universitet i Norden, och har även grundat företaget Oncopeptides.

Docent Conny Bogentoft har under en lång karriär innehaft olika positioner i företag som Astra Hässle, Aco, Kabi, Astra Arcus och senare även i små innovativa läkemedelsföretag. Under 2000-talet har han arbetat med investeringsverksamhet och bland annat varit både forskningsdirektör och VD för Karolinska Development. Conny Bogentoft var också ordförande i Apotekarsocietetens styrelse 1994–2002.

– Jag firar 50 år som apotekare och är fortfarande aktiv i industrins och vetenskapens tjänst. Som hedersledamot fortsätter jag nu även mitt engagemang i Apotekarsocieteten, säger han med anledning av utnämningen.

Beslut om de nya hedersledamöterna fattades vid Apotekarsocietetens fullmäktigemöte i maj i år.
Apotekarsocieteten har nu 16 hedersledamöter.

Farmaceutiska fakultetens 50-årsjubileum har firats på olika sätt under hela 2018. 1968 fattades beslut om att det dåvarande Farmaceutiska Institutet skulle ombildas till en fakultet inom Uppsala universitet. Farmaceutiska Institutet startade sin verksamhet 1837 på initiativ av Apotekarsocieteten.