Agenda för hälsa och välstånd strategimöte hos Apotekarsocieteten

Idag har föreningen Agenda för hälsa och välstånd sitt strategimöte på Apotekarsocieteten. Mötet föregås av ett seminarium i Riksdagen där de 14 åtgärdsförslagen i ”Agenda för hälsa och välstånd” följs upp i en diskussion mellan ledande life science-aktörer och politiker. Seminariet anordnas av Forska!Sverige tillsammans med Rifo – Sällskapet riksdagsledamöter och forskare.

Läs mer om seminariet

Agenda för hälsa och välstånd –ett samarbete mellan Forska!Sverige och organisationer i life science-systemet där Apotekarsocieteten är en av de som varit med från start.