31 januari sista ansökningsdag för forskarstipendier

IFs stiftelse för farmacevtisk forskning utlyser stipendier för i första hand doktoranders medverkan i kurser, konferenser samt stipendier för post doc vistelse utomlands under ett år med möjlighet till förlängning.

Ett antal resestipendier finns även för studerande på grundnivå som vill göra examensarbeten inom läkemedelsområdet utomlands hösten 2018.

Sista ansökningsdag 31 januari.

Läs mer här