Viktigt att apoteken deltar i forskning

Apotekens roll för en god läkemedelsanvändning och utvecklingen av olika farmaceutiska tjänster kring detta är en viktig fråga för apoteken. För att visa vilka tjänster som ger det bästa resultatet för en god läkemedelsanvändning behöver detta utvärderas i forskningsstudier. Detta belystes i avhandlingen ”Surveys and services, The feasibility of conducting research in Swedish community pharmacies” av apotekare Pia Frisk. I sin avhandling visar hon att svenska apotek kan bidra med enkätstudier kring läkemedelsanvändning och medverka i forskning kring farmaceutiska tjänster. En svårighet som lyftes i avhandlingen är att deltagande i forskning inte prioriteras på apoteken. Detta anser Pia kan förbättras genom att ämnesområdet samhällsfarmaci får ytterligare resurser. Andra avgörande förbättringsfaktorer som identifierats är kommunikationsträning och ökad forskningskunskap tillsammans med ett utökat samarbete med hälso- och sjukvård och alla apoteksföretag.

I utredningen ”Kvalitet och säkerhet på apoteksmarknaden” finns förslag att Vetenskapsrådet ska prioritera området samhällsfarmaci. Med en sådan prioritering ges förutsättningar för att forskning som är oberoende av apoteksaktörernas intresseområden kan finansieras. Apotekarsocieteten föreslås i samma utredning att skapa en samverkansgrupp med olika för att stärka forskning om apotekens bidrag till en patientsäker och kostnadseffektiv läkemedelsanvändning. Ett arbete som har påbörjats.

Pia Frisk disputerade den 10 mars vid Uppsala universitet.
Opponent var Ph.D., Professor Marcel L Bouvy, Division of Pharmacoepidemiology and Clinical Pharmacology, Utrecht Institute for Pharmaceutical Sciences (UIPS) och Faculty of Science, Utrecht University, Utrecht, Netherlands

Huvudhandledare, Sofia Kälvemark-Sporrong, Köpenhamns universitet Bihandledare, Margareta Hammarlund-Udenaes, Uppsala universitet samt Björn Wettermark, Stockholms läns landsting

Avhandlingen hittar du här