Apotekarsocieteten välkomnar tydlighet kring komplementär vård

Idag har slutbetänkandet i utredningen om komplementär och alternativ vård presenterats. Genomgående i både detta och det delbetänkande som presenterades tidigare i vår är önskade krav på tydlighet om vad som ska gälla för dessa behandlingar samt deras relation till hälso- och sjukvården.

– De ökade krav på tydlighet som utredningen vill lyfta är viktiga för patientsäkerheten och något som Apotekarsocieteten välkomnar, säger Karin Meyer VD Apotekarsocieteten.

Utredningen har letts av professor emeritus i medicin Kjell Asplund som nu på måndag den 10 juni presenterar utredningen hos Apotekarsocieteten.

Apotekarsocieteten har tidigare lyft att det inte behövs någon särreglering av läkemedelslagstiftning för antroposofiska produkter m m vilket även blev riskdagen beslut 2016. Läs mer