|        In English In EnglishSkriv ut sidans innehåll
Läkemedel och patientsäkerhetAPS "Nätverk för informationsutbyte om Läkemedel och patientsäkerhet" består för närvarande av 15 personer anställda på Apoteket AB, LIF, Läkemedelshandlarna, Föreningen för generiska läkemedel samt Läkemedelsverket. Initialt har nätverket koncentrerat sig på frågor kring läkemedelsförpackningars ”sound alike och look alike”. Medlemmarna i nätverket utbyter erfarenheter, varningar, frågor och tips inom området. Är du intresserad att vara med i nätverket så maila ditt intresse till
anders.cronlund@swepharm.se

 

För att stödja engagemanget kring förväxlingsrisker med läkemedelsförpackningar hos sjukvårdpersonal och läkemedelsföretag publicerar nätverket nedan länkar och dokument om läkemedel och patientsäkerhet. Under punkt 4 finns även material om Läkemedelsavstämningar.

1. Tips

  6:e –Nationella patientsäkerhetskonferensen 12-13/9

Hippokrates, nyhetsbrev från Patientförsäkringen (mars 2010)


• Upptäcker du förväxlingsrisker, dåliga rutiner eller har förslag som förbättrar patientsäkerheten kring läkemedel så maila
anders.cronlund@swepharm.se


 

2. Länkar till organisationer med nyheter och egna sökfunktioner


Nationellt kunskapscenter för hälsotjänsten i Norge/Sektionen för patientsäkerhet

Danskt nätvärk för säker medicinering

 

Socialstyrelsens sida om Patient- och klientsäkerhet, sök vidare på patientsäkerhet läkemedel

 

Patientförsäkringen 
 

National Patient Safety Agency, NPSA; Medication team (UK)

 

The Institute for Safe Medication Practices (US)

 

Joint Commission on Patient Safety (US

 

American Society of Health-System Pharmacists, ASHP (US) Medication error

WHO och patientsäkerhetsarbete
 
SKL och patientsäkerhet

 
FIP & patientsäkerhet
 
Agency for Health Care Research and Quality 

3. Länkar till kampanjer och policydokument

EMEA guideline on the acceptability of names..

Läkemedelsverkets vägledning om läkemedelsnamn

Operation Life er en landsdækkende kampagne for kvalitet og patientsikkerhed på danske sygehuse og henvender sig til alle sygehuse i Danmark


Den svenska Patientsäkerhetsutredningen

NPSA (UK) Design for patient safety medicines

 

NPSA (UK) - Design for Safety. Labelling and Packaging Guidelines for Injectable Medicines

 

Council of Europe -Management of patient safety and prevention of adverse events in health care

 

4. Rapporter och praktiska exempel

 

Danska SAFE:s projekt att nedbringa medicineringsfel

Remisskrivelse och remisshandling till landstingen om förväxling 


Förväxling av Tramadol och Fluconazol

 

 

Förväxlingsrisk mellan cefalosporiner Risken för förväxling mellan de tre cefalosporinerna, Cefuroxim, Ceftazidim, och Ceftriaxon. Namnen är snarlika och dessutom hamnar de på läkemedelshyllorna bredvid varandra eftersom de tillhör samma övergripande ATC-kod (J01). Ett sätt att minska förväxlingsrisken är att vid preparaten sätta skylten "Förväxlingsrisk" som bilden visar. För de läkemedelsförråd som inte har läkemedelsservice kan denna skylt erhållas från Apoteket Farmaci   2011-01-03


Förväxling av morfin med bupivakain.

Beskrivning och bild. 2010-10-28


Exempel på läkemedelsförväxlingar eller risk för det från Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag, 2010-05-25


Förväxling av antibiotikapreparat. SoS riskstudie nr 6  2009-12-16

Utbildningsdagar om Barn och läkemedel 2009-11-26

Nya koncept för märkning av etiketter på förpackningar 2009-11-26

Patient fick dubbel insulindos 
2009-11-04

Rapport från 1st International conference on medication errors 
2009-11-03

Safety in doses

Felmekanismer… S. Ternov, Läkartidningens webb

HSAN:s dom - ett bakslag för säkrare vård


Current status of the monitoring of medication practice. D. Cousins


Temarapport 2007: RISIKOMEDICIN – praeparater som er involveret i faktuelle og potentielle SAC3 haendelser

ISMP - List of High-Alert Medications

 

Vårdskador inom somatisk slutenvård

 

FDAs projekt för att förhindra olämpliga namn på läkemedel

 

 

Parenterala mediciner med liknande namn och förpackning – förväxlingsrisker (Läkartidningen nr 28-29, 2008, sid 2012-17)

 

Patientsäkerhet en uppgift för alla Föreläsning 2008-10-16 med förväxlingsexempel av Jon Ahlberg, Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag

 

Lex Maria-ärenden om läkemedelshändelser, vad händer sen? Föreläsning våren 2008 av Torsten Mossberg, medicinalråd, Socialstyrelsen

 

Design presentation. Labels and packages. Amgros, Denmark

 

Labelling of medicines. Stein Lyftingsmo, Norge5. Rapporter och exempel kring Läkemedelsavstämningar

Läkemedelsavstämningar – erfarenheter från Region Skåne


Referat från temadag om Läkemedelsavstämningar, 16 okt 2008

Läkemedelsavstämningar – ett utbildningsmaterial

 

6. Nyhetsbrev

Nyhetsbrev, dec 2008 
Nyhetsbrev, mars 2009
Nyhetsbrev, nov 2009
Nyhetsbrev, 4 maj 2010


 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


Sidansvarig: Petra Flygare
Senast ändrad: 2012-06-15


Apotekarsocieteten
Box 1136, 111 81 Stockholm. Besöksadress: Wallingatan 26 A
Telefon vxl: +46-(0)8-723 50 00 Fax: +46-(0)8-20 55 11
Epost:info@apotekarsocieteten.se